יום ו' ז' מרחשוון ה'תשע"ה
נושאים חמיםפרשת השבועשמיטהגשםזהירות בדרכיםמבחנים בתנ"ך
זמני היום
זמני שבת
בחר מיקום...
יום ו', ז' מרחשוון ה'תשע"ה

הנץ
סוף זמן ק"ש מג"א
סוף זמן ק"ש גר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
זמני השבת
שבת
כניסת שבת
צאת שבת
צאת שבת לר"ת
הפטרת השבת
תוכן פרסומי
פרסם כאן...

הלכה יומית

הצטרף כמנוי

קנייה ב"אוצר הארץ"

1. האם כשקונים ירקות ופירות של אוצר בית דין מותר לשקול אותם כרגיל? ראיתי שיש מכניסים פרי נוסף לשקית. 2. כיצד מוכרים ב"אוצר הארץ" ירקות גם לנכרים? ...

תשובה:

בס"ד שלום וברכת ד' 1. לדעת החזו"א אפשר לשקול, לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל אין לשקול, אנחנו ניסינו למכור ארוז וזה לא הצליח, הן מבחינת הצרכנים שקרעו שקיות הן ...
קרא בהרחבה...