יום א' ב' מרחשוון ה'תשע"ה
נושאים חמיםפרשת השבועשמיטהגשםזהירות בדרכיםמבחנים בתנ"ך
זמני היום
זמני שבת
בחר מיקום...
יום א', ב' מרחשוון ה'תשע"ה

הנץ
סוף זמן ק"ש מג"א
סוף זמן ק"ש גר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
זמני השבת
שבת
כניסת שבת
צאת שבת
צאת שבת לר"ת
הפטרת השבת
תוכן פרסומי
פרסם כאן...