יום ה' כ"ד ניסן ה'תשע"ד
נושאים חמיםשאלה דחופה בהלכות אישות וטהרת המשפחהמנוי חינם להלכה יומיתשאל את הרבבחן את עצמך
זמני היום
זמני שבת
בחר מיקום...

הנץ
סוף זמן ק"ש מג"א
סוף זמן ק"ש גר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
זמני השבת
שבת
כניסת שבת
צאת שבת
צאת שבת לר"ת
הפטרת השבת
תוכן פרסומי
פרסם כאן...

הלכה יומית

הצטרף כמנוי

התרות נדרים לפני ראש השנה

1. למה לעשות התרת נדרים טרם יום הכיפורים ארבע פעמים (למנהג הספרדים) ארבעים יום קודם ראש השנה, ארבעים יום קודם יום הכיפורים, ערב ראש השנה וערב ...

תשובה:

1.2. בכף החיים (סימן תקפ"א ס"ק י"ב) כתב: מה שנוהגין לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ר"ה ויוה"כ הוא ע"פ מ"ש הזוהר בפרשת פקודי שמי ...
קרא בהרחבה...

ערוצי וידאו

שיעור וידאו