יום ג' י"ב אדר ה'תשע"ה
נושאים חמיםפרשת השבועשמיטההרמב"ם היומיארבע פרשיותחודש אדרפוריםמבחניםמחצית השקלצאת צום תענית אסתרכניסת צום תענית אסתר
זמני היום
זמני שבת
צום
בחר מיקום...
יום ג', י"ב אדר ה'תשע"ה

הנץ
סוף זמן ק"ש מג"א
סוף זמן ק"ש גר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
זמני השבת
שבת
כניסת שבת
צאת שבת
צאת שבת לר"ת
הפטרת השבת
תענית אסתר
יום ד', י"ג אדר ה'תשע"ה (4/3/2015)
כניסת הצום
צאת הצום
ת.עברי
ת.לועזי
תוכן פרסומי
פרסם כאן...

הלכה יומית

הצטרף כמנוי

האם מותר לקרוא את המגילה במיקרופון

האם מותר לקרוא את המגילה במיקרופון, כדי שהציבור בוודאי ישמעו את המגילה? ...

תשובה:

מותר, מפני שבלאו הכי הם היו שומעים את המגילה ולכן אין בכך איסור. במקרה שלא היו שומעים אילולא יש מערכת הגברה - נחלקו פוסקי הדורות האחרונים כיצד ...
קרא בהרחבה...
לימוד יומי - י"ב אדר (ב) תשע"ה

ערוצי וידאו

שיעור וידאו