לדף מיוחד לכבוד סוכות

הכל על חג הסוכות

גם על חג הסוכות ניתן למצוא שיעורים ותשובות רבות באתר. מה הקשר שבין המצוות השונות של סוכות? מהם הכללים לארבעת המינים כשרים? למה דווקא בסוכות יש מצווה לשמוח?

גודל טקסט

בחג הסוכות, שתי המצוות שאנחנו מקיימים היום הן ארבעת המינים וישיבה בסוכה. במבט ראשון, לא נראה שיש קשר מיוחד בין המצוות הללו, אך הרב נתנאל יוסיפון מבאר כיצד המצוות משלימות זו את זו:
shutterstock_1797329.jpg
צילום: shutterstock

סוכה היא מבנה עראי, ובעת הישיבה בה האדם יוצא מביתו ושם את כל מבטחו בה', תנועה של התבטלות ביחס לבורא. מצד שני, בנטילת הלולב אנו אוחזים ביבול של השנה הקודמת ואיתו ביחד מתפללים ומודים לה'. מצד אחד התבטלות ומאידך תחושה של כח, הנה יש לנו דבר משלנו. 
החידוש הגדול של חג הסוכות הוא דווקא בשילוב של שני הכוחות. האדם לוקח את היבול של שנה שעברה, ועימו מודה לה' ובנוסף - מתפלל על הגשם של שנה הבאה. כך, לומד האדם, שדווקא מעמדת שיא כוחו, עליו לזכור שהכול מהבורא. חג האסיף (תחושת הכוח) הוא גם חג הסוכות (הביטול לה'). חג השמחה (זמן שיא) הוא גם חג האמונה (סוכות, צילא דמהימנותא). קל לזכור את ה' ברגע של קושי, חידוש גדול יותר הוא לזוכרו מעמדת חוזק.

קניית ארבעת המינים
כשניגשים לקניית ארבעת המינים, צריך לדעת שישנם שלושה סוגים עיקריים של דברים הפוסלים את ארבעת המינים: יש פסול 'בעצם', האתרוג מורכב או ההדס לא משולש, יש פסול 'הדר', יש על האתרוג נקודות שחורות שפוסלות אותו או שנקטם ראש הלולב, ויש פסול בלקיחה - שארבעת המינים יהיו שייכים לאדם, ולא שאולים או גזולים.
בנוגע לפסול 'בעצם', מוסכם שהוא פוסל את ארבעת המינים למשך כל החג, וגם בימי חול המועד אי אפשר ליטול אתרוג מורכב, לדוגמא. בנוגע לפסול השני שנוגע למראה, נחלקו השולחן ערוך והרמ"א, כשלשולחן ערוך בחול המועד הפסול הזה לא מעכב, ולרמ"א כן. לפי זה, לנוהגים כשו"ע לא תהיה מניעה ליטול לולב בנקטם ראשו בימי חול המועד, ואילו הנוהגים כרמ"א לא יטלו אותו. לגבי הפסול השלישי שקשור לבעלות על המינים, לכו"ע בימי חול המועד אין צורך שארבעת המינים יהיו שייכים לנוטל, אך ראוי להדר ולהקפיד על כך.

בקטגוריית בית המדרש, ניתן למצוא שיעור מעשי על כל אחד מארבעת המינים, כשבמסגרת השיעורים הרב עדו יעקובי מביא לשם ההמחשה אתרוגים מיוחדים, לולבים מסוגים שונים של דקלים ודוגמאות נוספות. השיעורים מפורטים ובהירים מאוד, וניתן לקרוא או לצפות בכל אחד מהשיעורים.

לשיעור על דיני האתרוג לחצו כאן

לשיעור על דיני הלולב לחצו כאן

לשיעור על דיני ההדס לחצו כאן

לשיעור על דיני הערבה לחצו כאן


מצוות השמחה בחג
מצווה נוספת שמוזכרת במיוחד בחג הסוכות היא מצוות השמחה. הפסוק אומר: "אך בחמשה עשר יום... תחוג את חג ה'... ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים". זוהי מצווה מיוחדת במינה, והרב אברהם שפירא זצ"ל הסביר שהשמחה המיוחדת בחג נובעת ממחילת העוונות ביום הכיפורים. לכן זוהי שמחה גבוהה מאוד, וזו הסיבה שבשמחת בית השואבה שבבית המקדש, גדולי הדור הם אלה שרקדו. 

באתר ניתן למצוא שיעורים ותשובות רבות על חג הסוכות, ונפנה לחלק מהם:

שיעורים על ארבעת המינים והלכותיהם

תשובות על דיני ארבעת המינים

שיעורים על הסוכה והלכותיה

תשובות על דיני הסוכה והסכך

האם מברכים שהחיינו על בניית סוכה?

הלכות ומנהגי חג הסוכות - הרב בן ציון מוצפי

סעודה משפחתית בסוכות
לקנות לילדים ארבעת המינים?

האם לולב ללא מס נחשב גזול?
סכך עם חוטי ברזל כשר?