יום ה' י"ז ניסן ה'תשע"ד
Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש


א סיון תשס"ח

תחנון ביום ירושלים


הרה"ג יעקב אריאל

שאלה:
במקום העבודה שלי מתקיים מנין של מנחה. ביום ירושלים, אמרו שם תחנון. אציין כי חלקם חרדים וחלקם "נגררו" וכן מדובר במרכז הארץ וכפי שנאמר בקול ישראל, לצערי "בירושלים מציינים היום...".

מה הדין לגבי אמירת תחנון - לא להגיד, כי אני הרי במועד או שלא להיבדל מהציבור, וכן מה לגבי הצטרפות ב-13 מידות?
כמו כן, מה צריכה בכלל להיות הגישה לאותה תפילה ?

תשובה:
לא היית צריך לומר תחנון אלא רק לענות על י"ג מידות .
לא אתה הפורש מן הציבור אלא האומרים תחנון הם הפורשים מהציבור המודה לה' על התשועה הגדולה והמופלאה של הצלת כולנו מסכנה נוראה ועל החזרת חבלי א"י לבעלות עם ישראל ועל כולם עיר הקדש ירושלים ומקום המקדש. על תשועות קטנות יותר קבעו חז"ל ובכל הדורות ימים טובים להודות בהם לה'. מי שאינו מודה הוא כפוי טובה.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זוYeshiva.org.il
השער לעולם התורה