יום ג' כ"ד תמוז ה'תשע"ד
מבצע הפרסים הסתיים, אנו עדיין זקוקים לתמיכתכם
Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש


ט"ו מרחשון תשס"ד

משחק בגולות בשבת


הרב אליעזר מלמד

שאלה:
האם מותר לילדים לשחק בגולות בשבת?

תשובה:
אסור לשחק בגולות על הקרקע, שמא יבואו להשוות גומות ויש בזה איסור חורש או בונה (שו"ע שלח, ג, מ"ב שח, קנח). ובתוך הבית על המרצפות מותר לשחק.
ומחוץ לבית במקום מרוצף, לדעת רבים אסור, מפני שחוששים שלא יבדילו בין קרקע מרוצפת לשאינה מרוצפת, וכך מובא מהגרשז"א בשולחן שלמה שלז, ד.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זוYeshiva.org.il
השער לעולם התורה