זמנים לחג הפסח
לוח זמנים לפסח ה'תשע"ז
הזמנים לפי שעון קיץ
בדיקת חמץ
יום ראשון בערב, אור ל יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ז (10.4.2017)
מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת מעריב.
סוף זמן אכילת חמץ
יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ז (10.4.2017)
ירושלים: 10:01 תל אביב: 10:03 חיפה: 10:01 באר שבע: 10:03
לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 09:38 תל אביב: 09:38 חיפה: 09:37 באר שבע: 09:39
סוף זמן ביעור חמץ
שני י"ד ניסן ה'תשע"ז (10.4.2017)
ירושלים: 11:20 תל אביב: 11:22 חיפה: 11:21 באר שבע: 11:22
לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 10:51 תל אביב: 10:51 חיפה: 10:51 באר שבע: 10:53
תחילת שעה עשירית
ראוי להמנע מקביעת סעודה בערב שבת ויום-טוב אחר הצהריים משעה :
ירושלים: 15:52 תל אביב: 15:54 חיפה: 15:53 באר שבע: 15:53
הדלקת נרות יום טוב ראשון של פסח
יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ז (10.4.2017)
ירושלים: 18:29 תל אביב: 18:46 חיפה: 18:39 באר שבע: 18:46
סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות)
ירושלים: 12:40 תל אביב: 12:42 חיפה: 12:41 באר שבע: 12:42
צאת החג - יום טוב ראשון של פסח
יום שלישי ט"ו ניסן ה'תשע"ז (11.4.2017)
ירושלים: 19:42 תל אביב: 19:44 חיפה: 19:44 באר שבע: 19:43
הדלקת נרות שביעי של פסח
יום ראשון כ' ניסן ה'תשע"ז (16.4.2017)
ירושלים: 18:33 תל אביב: 18:50 חיפה: 18:43 באר שבע: 18:50
צאת החג - שביעי של פסח
יום שני כ"א ניסן ה'תשע"ז (17.4.2017)
ירושלים: 19:47 תל אביב: 19:49 חיפה: 19:49 באר שבע: 19:47