זמנים לחג הפסח
לוח זמנים לפסח ה'תשע"ד
הזמנים לפי שעון קיץ
בדיקת חמץ
יום ראשון בערב, אור ל יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ד (14.4.2014)
מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת מעריב.
סוף זמן אכילת חמץ
יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ד (14.4.2014)
ירושלים: 09:59 תל אביב: 10:00 חיפה: 09:59 באר שבע: 10:01
לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 09:35 תל אביב: 09:35 חיפה: 09:34 באר שבע: 09:37
סוף זמן ביעור חמץ
שני י"ד ניסן ה'תשע"ד (14.4.2014)
ירושלים: 11:19 תל אביב: 11:20 חיפה: 11:19 באר שבע: 11:21
לשיטת הגר"מ אליהו: ירושלים: 10:49 תל אביב: 10:49 חיפה: 10:48 באר שבע: 10:51
תחילת שעה עשירית
ראוי להמנע מקביעת סעודה בערב שבת ויום-טוב אחר הצהריים משעה :
ירושלים: 15:52 תל אביב: 15:54 חיפה: 15:54 באר שבע: 15:54
הדלקת נרות יום טוב ראשון של פסח
יום שני י"ד ניסן ה'תשע"ד (14.4.2014)
ירושלים: 18:31 תל אביב: 18:48 חיפה: 18:41 באר שבע: 18:49
סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות)
ירושלים: 12:39 תל אביב: 12:41 חיפה: 12:40 באר שבע: 12:41
צאת החג - יום טוב ראשון של פסח
יום שלישי ט"ו ניסן ה'תשע"ד (15.4.2014)
ירושלים: 19:45 תל אביב: 19:47 חיפה: 19:47 באר שבע: 19:46
הדלקת נרות שביעי של פסח
יום ראשון כ' ניסן ה'תשע"ד (20.4.2014)
ירושלים: 18:36 תל אביב: 18:52 חיפה: 18:46 באר שבע: 18:53
צאת החג - שביעי של פסח
יום שני כ"א ניסן ה'תשע"ד (21.4.2014)
ירושלים: 19:49 תל אביב: 19:52 חיפה: 19:52 באר שבע: 19:50