יום ד' כ"א תמוז ה'תשע"ו
מבצע הפרסים הסתיים. כדי להגיע ליעד אנחנו עדיין זקוקים לעזרתכם.
דף הבית בית מדרש גמרא מנחות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (12 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ה' אדר ב' תשע"א

מנחות - דף ב'

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

(מנחות ב. - ב: באמצע)
הצורך ב"לשמה"
הקדמות
A. לשמה
בזבחים למדנו - לשם הקודש, לשם הבעלים,
ואח"כ - מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו.
בכך נעסוק בשלושת הפרקים הראשונים של מנחות.
B. סוגי המנחות
בניגוד לזבחים, שם יש עולה, חטאת, אשם ושלמים,
במנחות יש - של יחיד - מנחת חוטא ומנחת נדבה, של ציבור -
ממילא - "שלא לשמה" במנחה - או ממנחת חוטא לנדבה ולהפך, או בין סוגי מנחות נדבה (מרחשת-מחבת וכו').
C. ארבע עבודות המנחה (ובמקביל - 4 עבודות הזבח)
קמיצה - הכנסה לכלי - הולכת הקומץ - הקטרה
שחיטה - קבלת הדם - הולכת הדם - זריקת הדם.
את 4 העבודות צריך לעשות לשמה (לשם הקודש, לשם הבעלים).

א. המשנה -
A. כמו בזבחים - שלא לשמה כשר, אך לא עלה לבעלים לשם חובה,
מלבד מנחת חוטא ומנחת קנאות - שפסולים.
B. גם שילוב (לשמה ושלא לשמה ולהפך) - נחשב שלא לשמה.
C. הדגומא לשלא לשמה בסיפא - ממנחת חוטא לנדבה ולהפך.

גמרא
ב. "אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה" -
ללוי ה"אלא" - ניתן להבין שכשר, אך כיון שכבר נשעה שלא לשמה ניתן להמשיך שלא לשמה,
"אלא" - בא ללמד שצריך להמשיך לשמה.
וכן רבא, משתי סיבות:
1. סברא - אם קלקל קצת ימשיך ויקלקל?!
2. פסוק - אם לשמה - נדר, אם לא לשמה - נדבה - וגם בנדבה צריך לשמה.

ג. דעת ר"ש
סתירה בדעת ר"ש - האם יש בעיית מחשבה במנחות? ברייתא א - אין, ברייתא ב - יש.
תירוצים בקצרה:
1. רב אשי - מחבת לשם מרחשת - כשר, מחבת לשם מנחת מרשחת - פסול (וכך ר"ש יסתדר עם משנתנו).
2. רבה - שינוי קודש - כשר, שינוי בעלים - פסול.
3. רבא - שלם מנחה אחרת - כשר, לשם זבח - פשול.
לרבה ורבא חייבים לומר שר"ש לא כמשנתנו.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה