יום א' כ' ניסן ה'תשע"ד
Bookmark and Share
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
שעורי שמע נוספים
חזקת מרא קמא
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
שנים אוחזין בטלית - היחס בין השבועה לחלוקה
הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
חלוקה - פשרה או דין?
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
ממתי חייב השומר?
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
עד המסייע במחלוקת הראשונים
הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תופס לבעל חוב ודין זכין
מסכת בבא מציעא - דף י' ע" א
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג, טז שבט ה'תשנ"ז

shiur image

לחץ על הלחצן הימני של העכבר כשהוא מצביע על הקישור.
- בחר "Save Target As..." או "שמירת יעד בשם...".
- פעולה זו תפתח בפניך חלון. שמור את השיעור בשם ובמקום הרצויים.
* אין להפיץ את הקבצים ללא אישור בין למטרות רווח ובין בחינם
עכשיו בשידור...

אנא המתן...
שעורי וידאו נוספים
חזקת מרא קמא
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
שנים אוחזין בטלית - היחס בין השבועה לחלוקה
הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
חלוקה - פשרה או דין?
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
ממתי חייב השומר?
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג
עד המסייע במחלוקת הראשונים
הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א