גימטריה

גימטריה הינה הקבלת האותיות העבריות לערכים מספריים. יש מן הראשונים שכלל בביטוי גימטריא את מידת נוטריקון (לימוד ע"פ ראשי תיבות).

שימוש בגימטריה בתורה

הגימטריה נכללת בשלושים ושתיים מידות שהתורה נדרשת בהן של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי[1]. במסכת אבות הגימטריה נחשבת "פרפראות לחכמה".

↑חזרה לקטע הקודם

ערכי האותיות

אחדות

א 1
ב 2
ג 3
ד 4
ה 5
ו 6
ז 7
ח 8
ט 9

עשרות

י  10
כ-ך 20
ל  30
מ-ם 40
נ-ן 50
ס  60
ע  70
פ-ף 80
צ-ץ 90

מאות

ק 100
ר 200
ש 300
ת 400

חישוב סופיות

ישנה שיטה בחישוב גימטריות הנקראת חישוב סופיות וההיא כך האותיות הסופיות מגיעות בהדרגה לאחר האות ת וערכיהם:

ך 500
ם 600
ן 700
ף 800
ץ 900
↑חזרה לקטע הקודם

הכולל

שיטה נוספת לחישוב גימטריה נקראת עם הכולל, כלומר, חישוב המילה עצמה כמספר אחד לערך הגימטרי.

ראייה לשיטה זאת נמצא בספר בראשית, שם נאמר "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" (בראשית מח, ה). אם מחשבים את הגימטריא של "אפרים ומנשה" מקבלים 732, ולעומת זאת הגימטריא של "ראובן ושמעון" היא 731.

↑חזרה לקטע הקודם

גימטריה קטנה

בשיטה זו בגימטריה חישוב האותיות אינו לפי סדר עולה לכל הא"ב, אלא במחזור של 1-9. למעשה, כדי לזכור שיטה זו, די "להוריד" את האפסים מערכי האותיות בחישוב הרגיל וכך מתקבלת הגימטריה הקטנה.

לדוגמה: האות צ' ערכה 90. בגימטריה קטנה יהיה ערכה 9.

ערכי אותיות לפי גימטריה קטנה:

א י ק | 1
ב כ ר | 2
ג ל ש | 3
ד מ ת | 4
ה נ  | 5
ו ס  | 6
ז ע  | 7
ח פ  | 8
ט צ  | 9


↑חזרה לקטע הקודם

גימטריית מילוי אותיות

שיטת חישוב זו פחות נפוצה, ולפיה מחשבים כל אות לפי ערך הגימטרייה של שמה. לדוגמא האות א'- אל"ף, תהיה שווה 111 (א 1 +‎‏‏‏ ל 30 + ף 80 ).

↑חזרה לקטע הקודם

חישוב מילים

ערך הגימטריה של מילה שווה לסכום ערכי הגימטריה של אותיותיה. חישוב משפט או פסוק פועל באותה צורה, אין התחשבות ברווחים.

דוגמא

ערך המילה תורה בגימטריה = ת + ו + ר + ה = 400 + 6 + 200 + 5 = 611.

ערך הפסוק "בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ" = 3511.


↑חזרה לקטע הקודם

פער לא משמעותי

כתב בהקדמת ספר לקט יושר (עמ' ג ענין ב) בשם רבו בעל תרומת הדשן:

"...זכורני שאמר מה שאומר העולם שאין להקפיד אם חסר אחד במניין בגמטריה, ראייתם [הוא] ממה שפירש רש"י בפרשת ואתחנן (דברים ד, כה) על "ונושנתם"... מדצריך להקדים ב' שנים, שמע מיניה שאינו די בשנה אחת. ולמה? אלא על כורחך ש"מ שאין להקפיד אם חסר אחת בגימטריה".


↑חזרה לקטע הקודם

קישורים חיצוניים

 • מחשבון גימטריה 2014 אפליקציה שמבצעת חישובים לפי שלל שיטות הגימטריה עם כלים לשם השוואות וחיפוש.


↑חזרה לקטע הקודם

הערות שוליים

 1. ^ הברייתא של שלושים ושתיים מידות אלו מודפסת בסוף הגמרות של מסכת ברכות, ונזכרת ברש"י בראשית ב, ח ובראשונים נוספים.
↑חזרה לקטע הקודם

מיקרופדיה תלמודית