הרב חיים שאול גריינימן

הרב חיים שאול גריינימן, מרבני הציבור החרדי בישראל.

תולדות חייו

נולד בט"ו בטבת תרפ"ו בעיר ווילנא לאביו ר' שמואל גרינימן, שהיה מקורב לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין ולרבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, ולאמו מרת צביה, אחותו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ- החזון איש.

בחודש סיון תרצ"ה עלה ביחד עם כל משפחתו לארץ ישראל,נכנס ללמוד בישיבת תפארת ציון בבני ברק, ולאחר מכן למד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה.

כמו כן למד אצל דודו החזון איש, ונחשב לאחד ממשיכי דרכו.

ידוע בחכמתו ובפקחותו הרבה, ויש שמכנים אותו "חכימא דיהודאי".

כמו כן, ידוע כמבין גדול בעניני רפואה, ורבים משחרים על פתחו להתיעץ איתו בנושאים אלו.

↑חזרה לקטע הקודם

ספריו

בשנת תש"ז,בהיותו רק בגיל 21 כבר הוציא את ספרו הראשון כלילא דוורדא על הלכות בית הבחירה לרמב"ם, בשנת תשי"ב הוציא את חידושיו על מסכת נדה- ספר שהיווה את הכרך הראשון בסדרת הספרים שלו חידושים ובאורים על הש"ס, בשנת תשט"ו הוציא את הספר השני בסדרה על מסכת גיטין, כיום ספרו מקיף את כל מסכתות הש"ס, כולל הסדרים זרעים, קדשים וטהרות.

↑חזרה לקטע הקודם

מיקרופדיה תלמודית