ספר הזוהר

From ויקישיבה
(Redirected from זוהר)
Jump to: navigation, search
שער ספר הזוהר בדפוס מנטובה
.

חיבור שיוחס לר' שמעון בר יוחאי על ידי משה די לאון, אולם רבים סבורים כי די לאון בעצמו כתב אותו. בספר נמצאים אמרותיהם של בני החבורה הקדושה, שמונהגת כביכול בידי רשב"י (רבי שמעון בר יוחאי), ובה ר' אלעזר בנו, רבי אבא, רבי חייא, רבי יובא סבא, רבי פנחס בן יאיר, רבי יהודה בר אילעאי, ועוד. הספר עוסק בדרשת פסוקי התורה ועניינה ע"פ הקבלה, ולפי עשר ספירות שמובאות בזוהר. אולם, היעב"ץ ובעל "תשובה מאהבה" וכן החת"ם סופר סבורים שהספר זוייף ולא התחבר על ידי הרשב"י אלא על ידי חכם בתקופת הראשונים. הגדילו לעשות הרב "תשובה מאהבה" והרב יחיא קאפח שאסרו את הלימוד בספר זה באיסור תורה.

בעיקר אצל בני עדות המזרח נהגו לקרוא באירועים רבים זוהר גם בלי הבנה (לגרוס זוהר), כפי שמופיע ב"חוק לישראל". גם בברית יצחק נוהגים לקרוא את הזוהר על פרשת לך-לך העוסק בסגולת ומעלת ברית מילה ועניינה. "פתח אליהו" שאומרים לפני התפילה גם הוא לקוח מהזוהר. בשעה שפותחים את הארון אומרים בריך שמיה - שמקורו מהזוהר, וכן לפני כל סעודה בשבת יש נוהגים לקרוא קטע מהזוהר במדבר בשבח השבת. לפי מנהג ספרד אומרים לפני תפילת ערבית בליל שבת - כגוונא, הלקוח מהזוהר.

הספר בנוי לפי סדר התורה, ומחולק לפרשות. מצורף אליו גם ספר "תיקוני זוהר". חלקים נוספים בזוהר הם ה"זוהר חדש", "רעיא מהימנא", "האידרא רבא" וה"אידרא זוטא", "ספרא דצניעותא".

פעמים שדברי הזוהר הקדוש חלוקים עם דברי הש"ס והפוסקים. הכלל בזה הוא כי כאשר הזוהר חולק עם הש"ס שלנו, אנו הולכים לפי דברי הגמרא. וכאשר הזוהר חולק עם דברי הפוסקים, והש"ס שלנו לא נמצא הדבר - נקטינן כדברי הזוה"ק.

פירושים על הזוהר[edit]