מכניסי רחמים

From ויקישיבה
Jump to: navigation, search

מכניסי רחמים הוא פיוט הנאמר על ידי בני עדות אשכנז בכל יום מימי הסליחות שלפני ראש השנה ויום הכיפורים, בסיום הסליחות.

תוכנו[edit]

מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים.

משמיעי תפילה, השמיעו תפילתנו לפני שומע תפילה.

משמיעי צעקה, השמיעו צעקתנו לפני שומע צעקה.

מכניסי דמעה, הכניסו דמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות.

השתדלו והרבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם ונשא.

הזכירו לפניו, השמיעו לפניו תורה ומעשים טובים של שוכני עפר. יזכור אהבתם ויחיה זרעם שלא תאבד שארית יעקב, כי צאן רועה נאמן היה לחרפה, ישראל גוי אחד למשל ולשנינה. מהר עננו אלהי ישענו ופדנו מכל גזרות קשות, והושיעה ברחמיך הרבים משיח צדקך ועמך.

הפקפוקים עליו[edit]

היו שטענו כי יש בעיה לומר פיוט זה, כיוון שבפיוט זה הפניה היא כלפי המלאכים ולא כלפי ה', ועל כן היו שהמליצו לאמרו בגוף שלישי (מכניסי רחמים יכניסו וכו'). אולם, רוב העולם לא חוששים לכך.