בצל ושום שעבר עליהם הלילה

שני מיני מאכלי נאסרו סכנה . יש מאכלים שסכנתם פיזית (כמו משקים מגולים), ויש שסכנתם 'סגולית', כלומר, הסכנה נובעת מעולם הרוח ולא מעולם החומר.

גודל טקסט

//www.yeshiva.org.il/midrash/29762#2bup1
shutterstock_107689469.jpg
צילום: shutterstock


תגיות: הלכה, סכנה