כינוס לזכרו של הרב ישראלי זצ"ל

ביום ראשון, כ' סיון, יתקיים במכון "ארץ חמדה" כינוס לזכרו של הרב שאול ישראלי זצ"ל בנושא - סמכות מוסדות הממשל במדינת ישראל. לחצו וקראו על כינוס מיוחד זה.

גודל טקסט

כינוס לזכרו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בנושא "סמכות מוסדות הממשל במדינת ישראל"
image001.jpg
צילום:


לציון כ"א שנים להסתלקותו של מרן עטרת ראשנו, נשיא 'ארץ חמדה' וראש ישיבת 'מרכז הרב', יתקיים כנס מיוחד ביום ראשון כ' בסיון תשע"ו (26.6) במכון "ארץ חמדה" בשעה 13:45. רח' ברוריה 2, קטמון, ירושלים.

לוח הזמנים:
13:45 הרב משה ארנרייך - ראש מכון 'ארץ חמדה'
                           פתיחה והנחיה
14:00 ר' ישראל שריר - חתן מרן הגרי"ש ישראלי זצ"ל
                           דברים לזכרו
14:40 הרב יעקב שפירא - ראש ישיבת 'מרכז הרב'
                           סמכות מרא דאתרא
15:30 הרב יוסף כרמל - ראש מכון 'ארץ חמדה'
                           מקור הסמכות חוקי התורה | חוקי המדינה
16:00 מנחה והפסקה
16:40 הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - מכון 'משפטי ארץ'
                           תקפם של חוקי הכנסת
17:20 כבוד השופט דוד מינץ - שופט בית המשפט המחוזי
                           הפרדת הרשויות
18:00 סיום