הכשרת סכין

באיזה מקרים הכשרת סכין דרושה נעיצה בקרקע 10 פעמים ובאיזה מקרים מועילה הגעלה?

גודל טקסט

https://www.yeshiva.org.il/ask/99388
חופשי3.jpeg
צילום: חופשי