לדף מיוחד לכבוד בין המצרים

הלכות י"ז בתמוז

מהי הסיבה לצום י"ז בתמוז? למה נקבע דווקא התאריך הזה? מי הם הפטורים מהצום? האם מותר להתחתן, לערוך אירוסין או מסיבת בר מצווה בליל י"ז בתמוז? לקט תשובות.

גודל טקסט

לקראת צום י"ז בתמוז, קיבצנו כאן חלק מהלכות י"ז בתמוז המופיעות באתר.
shutterstock_94601857.jpg
צילום: shutterstock

סיבת הצום וזמנו
ראשית כל, הרב זלמן מלמד נשאל למה יש צורך בכל כך הרבה צומות ביהדות, והרב השיב שחוץ מיום כיפור ותענית אסתר, ארבעת הצומות הנותרים הם בעקבות האירועים הקשים של חורבן הבית - עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב וצום גדליה. אירועי החורבן הם השורש והסיבה לכל הצרות שהגיעו לישראל בכל הגלויות לאחר מכן, וזוהי הסיבה לכך שאנו צמים את כל הצומות האלו.
הרב אליעזר מלמד כתב שלאחר שנחרב בית המקדש הראשון הנביאים תיקנו צומות זכר למאורעות הרעים של חורבן הבית וגלות ישראל, כדי לעורר את העם להצטער ולהתאבל על החורבן והגלות, ומתוך כך לחזור בתשובה ולתקן את המעשים הרעים שגרמו לכל הצרות שפקדו את ישראל מאז ועד היום, וכשעם ישראל חזר ובנה את בית המקדש השני כל ימי הצומות הפכו לימי שמחה וששון. אמנם, בבית המקדש הראשון היום שבו הובקעה העיר הוא ט' בתמוז ובמהלך שבעים שנות גלות בבל בתאריך הזה צמו והתאבלו. בבית המקדש השני התאריך שבו הובקעה העיר היה י"ז בתמוז, ולכן תיקנו לצום בתאריך הזה מפני שהחורבן השני קרוב אלינו יותר והצער עליו גדול יותר.
הרב הביא שאין בך סתירה לתקנת הנביאים לצום, שהרי כבר הנביאים דיברו על: "צום הרביעי", מפני שהנביאים דיברו על החודש שבו יהיה הצום, ולכן גם כשחכמים שינו את התאריך בחודש שבו יהיה הצום - זה עדיין תואם לדברי הנביאים.

הפטורים מהצום
בנוגע לאישה בהריון, הרב דב ליאור השיב לשואלת שבי"ז בתמוז ובשאר הצומות הקלים (חוץ מתשעה באב ויום הכיפורים) אם היא מרגישה חולשה היא יכולה לשתות, ואם זה לא מספיק לה היא יכולה גם לאכול, והרב  אליעזר מלמד כתב שאישה בהריון פטורה מלצום את כל הצומות הקלים.
הרב דב ליאור השיב לשואל הסובל ממיגרנות שאדם החולה עד כדי כך שהוא שוכב במיטתו פטור מהצום, ולכן אם בצורה ודאית הוא יקבל מיגרנה חזקה כל כך שתגרום לו לשכוב

ליל י"ז בתמוז
הרב אליעזר מלמד נשאל מה הדין של ליל י"ז בתמוז, האם כבר מאז יש לנהוג את דיני שלושת השבועות? הרב השיב, שדיני שלושת השבועות מתחילים כבר בליל י"ז בתמוז ולכן לאלו שנוהגים שאסור להתחתן בכל שלושת השבועות - אסור להתחתן כבר בליל י"ז בתמוז. הרב הביא את הדעות השונות לעניין חתונה בליל י"ז בתמוז, וכך הוא הכריע.
כל זה לעניין מנהגי שלושת השבועות, אך האיסורים שנוהגים ביום הצום עצמו - היום מכיוון שאנחנו לא חיים בתקופה של גזרות קשות על עם ישראל, חובת הצום תלויה ברצון עם ישראל - ועם ישראל קיבל על עצמו את הצום רק מעלות השחר. ממילא, אין שום הגבלות של צום ושאר העינויים עד עלות השחר.
הרב דב ליאור ביחס לחתונה בליל י"ז בתמוז הביא את תשובת הרב פיינשטיין שהתיר כי עיקר דיני האבלות של שלושת השבועות מתחילים רק בבוקר יום י"ז בתמוז, ועל פי זה השיב הרב ליאור שאמנם יש שיטות אחרות שחלקו על הרב פיינשטיין וכדאי להחמיר כמותם, בכל זאת מכיוון שזה לא דין דאורייתא - אפשר להקל לערוך חתונה בלילה ויש על מי לסמוך. בנוגע לקיום מסיבת אירוסין בליל הצום, תשובתו הרב הייתה שעדיף להקדים את האירוסין ולחגוג אותם בתאריך מוקדם יותר. 
הרב קיבל גם שאלה מנער שחברו חוגג בר מצווה בליל י"ז בתמוז - האם מותר לו להשתתף? הרב השיב שאם תאריך יום ההולדת של נער בר המצווה הוא י"ז בתמוז ממש, מותר להשתתף במסיבה. 
בנוגע לחתונה במוצאי י"ז בתמוז, הרב שלום אילוז השיב שלמנהגי הספרדים מותר להתחתן עד ראש חודש אב, ואילו האשכנזים נהגו שלא לשאת אישה בכל שלושת השבועות. ממילא, מדבריו יוצא שלספרדים בכל מקרה אין בעיה להתחתן בליל י"ז בתמוז.

אלו חלק קטן מתוך מאגר השאלות שנמצא באתר בנושא י"ז בתמוז, בקטגוריה שלושת השבועות ובקטגוריה תעניות. במדור בית מדרש באתר יש קטגוריה שלמה העוסקת בדיני י"ז בתמוז.

יהי רצון, שבמהרה בימינו יבנה בית המקדש השלישי, וימי האבל האלו יהפכו לימי ששון ושמחה.