ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

שוד באיומי אקדח | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ח מרחשון תשע"ט

שוד באיומי אקדח


הרב משה מאיר אבינר

שאלה:
אם מישהו שדד ממני כסף באיומי אקדח. מה ניתן לעשות?
להתלונן במשטרה, לנקום, ....

תשובה:
בס"ד
שלום וברכה,
מותר להתלונן במשטרה על עבירות פליליות.

הרב יעקב אריאל בשו"ת 'באהלה של תורה' (ד, טו) דן האם מותר להגיש תלונה למשטרה על גנב. ומסקנתו שבמציאות הקיימת שאין מערכת תורנית שדנה בפלילים, אף על פי שהחוק הנוהג כיום אינו האידאלי, אין איסור להתלונן במשטרה שאם לא כן תימלא הארץ חמס.
(עיין גם בתחומין ג שם הביאו מספר שאלות בפני הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו והרב דב ליאור בתוקף התקנות בדין הפלילי)
לכן אם התביעה במישור הפלילי (שישהו אותו מתפקידו, מאסר וכדו') מותר. אך אם זו תביעה במישור הממוני (נזקים וכדו') יש לבקש אישור מביה"ד לפני שתובעים.

לגבי נקמה,
החפץ חיים בפתיחה כתב בהערות (באר מים חיים לאוין אות ח) מביא מחלוקת ראשונים האם כאשר ציערו אדם בצער הגוף יש איסור נקמה. ומכריע החפץ חיים שזה ספק דאורייתא לחומרא.
הסמ"ג (לא תעשה יב) כתב שת"ח ראוי שלא ינקום אפילו במי שציערו צער הגוף בצינעה, (אבל אם פגעו בו בפרהסיא אסור למחול) "ושאר כל אדם שמתקוטטים עם חביריהם אף על פי שאין לאו בזה אם ינקום מחבירו, מדת חסידות היא להעביר על מדותיו כדאמרינן כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו."

אבל מדברי ספר החינוך במצוה רמא משמע דמן התורה נאמרו הלאוין דלא תקום ולא תטור אפילו אם ציערו צער הגוף וז"ל: "שלא לנקום - כלומר שנמנענו לקחת נקמה מישראל. הענין הוא כגון ישראל שהרע או ציער לחבירו באחד מכל הדברים ונוהג רוב בני העולם הוא שלא יסורו מלחפש אחר מי שהרע להם עד שיגמלוהו כמעשהו הרע או יכאיבוהו כמו שהכאיבם ומזה הענין ימנענו השם יתברך באמרו לא תקום."
משרשי המצוה שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב ועד רע הוא סיבה שתבוא אליו מאת הש"י, ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצונו ברוך הוא, על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עונותיו גרמו לו והש"י גזר עליו בכך ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו כי העון הוא המסבב וכמו שאמר דוד ע"ה הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה', תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא..."

בברכה,


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il