ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אין יום בלי תורה! - תוכנית לימוד יומית לחופש

אין יום בלי תורה!

לצפיה בעמוד המיוחד לנסיעות, טיולים ונופש
דוקא בחופש הגדול, כשאין תוכנית לימוד שמנחיתים עלינו אחרים, רוצה כל אחד מאיתנו לקבוע עתים לתורה, קביעות המבטאת ומפתחת את הקשר העמוק שלנו לתורה. לפניכם תוכנית לימוד יומיומית לחופש הגדול, במהלכה נעסוק בנושאים שונים, וביניהם: הלכות ברכות הראיה, ברכות הריח, בורר בשבת, בית המקדש, עבודה עברית, איש ואשה, ועוד. זאת מלבד שיחה שבועית לפרשת השבוע בכל יום שישי, ומבחן למעוניינים על הפרשה ורש"י. משך הלימוד המוערך הוא מספר דקות ביום, וכמובן ניתן ורצוי להוסיף עליו.
נשמח לקבל הארות והערות.

טבלת לימוד יומי לימי החופש

יום ו', ט' תמוז ה'תשע"ח (22/6/2018)ראיה לדורות - לפרשת קרחמבחנים לפרשת קרח
יום א', י"א תמוז ה'תשע"ח (24/6/2018)פגישה עם חבר
יום ב', י"ב תמוז ה'תשע"ח (25/6/2018)כיבוד הורים
יום ג', י"ג תמוז ה'תשע"ח (26/6/2018)ברכות הריח
יום ד', י"ד תמוז ה'תשע"ח (27/6/2018)ברכה על פירות
יום ה', ט"ו תמוז ה'תשע"ח (28/6/2018)איסור עישון סיגריות
יום ו', ט"ז תמוז ה'תשע"ח (29/6/2018)סוד פרה אדומה - לפרשת חוקתמבחנים לפרשת חקת
יום א', י"ח תמוז ה'תשע"ח (1/7/2018)נופים ומקומות חלק א
יום ב', י"ט תמוז ה'תשע"ח (2/7/2018)נופים ומקומות חלק ב
יום ג', כ' תמוז ה'תשע"ח (3/7/2018)ראיית אנשים ובריות משונות עד "בריות יפות"
יום ד', כ"א תמוז ה'תשע"ח (4/7/2018)ראיית אנשים ובריות משונות עד הסוף
יום ה', כ"ב תמוז ה'תשע"ח (5/7/2018)ברכת הלבנה
יום ו', כ"ג תמוז ה'תשע"ח (6/7/2018)עין טובה - לפרשת בלקמבחנים לפרשת בלק
יום א', כ"ה תמוז ה'תשע"ח (8/7/2018)פגישה עם חבר
יום ב', כ"ו תמוז ה'תשע"ח (9/7/2018)כיבוד הורים
יום ג', כ"ז תמוז ה'תשע"ח (10/7/2018)ברכות הריח
יום ד', כ"ח תמוז ה'תשע"ח (11/7/2018)ברכה על פירות
יום ה', כ"ט תמוז ה'תשע"ח (12/7/2018)איסור עישון סיגריות
יום ו', א' מנחם אב ה'תשע"ח (13/7/2018)המתירנות בשטים והיום - לפרשת פנחסמבחנים לפרשת פנחס
יום א', ג' מנחם אב ה'תשע"ח (15/7/2018)מנהגי שלשת השבועות א-ה
יום ב', ד' מנחם אב ה'תשע"ח (16/7/2018)מנהגי שלשת השבועות ו-יא
יום ג', ה' מנחם אב ה'תשע"ח (17/7/2018)שילוח הקן
יום ד', ו' מנחם אב ה'תשע"ח (18/7/2018)החובה ללמוד על בית המקדש
יום ה', ז' מנחם אב ה'תשע"ח (19/7/2018)מוסיפים על הקודש
יום ו', ח' מנחם אב ה'תשע"ח (20/7/2018)אויבי ישראל הם אויבי הקב"ה - לפרשת מטותמבחנים לפרשת מטות
יום א', י' מנחם אב ה'תשע"ח (22/7/2018)הלכות לשון הרע
יום ב', י"א מנחם אב ה'תשע"ח (23/7/2018)המשך השיעור בהלכות לשון הרע
יום ג', י"ב מנחם אב ה'תשע"ח (24/7/2018)דיני תשעת הימים עד 'בנייה ונטיעה'
יום ד', י"ג מנחם אב ה'תשע"ח (25/7/2018)דיני תשעת הימים עד 'בגדי קטנים'
יום ה', י"ד מנחם אב ה'תשע"ח (26/7/2018)דיני תשעת הימים עד הסוף
יום ו', ט"ו מנחם אב ה'תשע"ח (27/7/2018)בור ובאר בלימוד התורה - לפרשת דבריםמבחנים לפרשת דברים
יום א', י"ז מנחם אב ה'תשע"ח (29/7/2018)הלכות בורר א-ד
יום ב', י"ח מנחם אב ה'תשע"ח (30/7/2018)הלכות בורר ה-ט
יום ג', י"ט מנחם אב ה'תשע"ח (31/7/2018)הלכות בורר י-יד
יום ד', כ' מנחם אב ה'תשע"ח (1/8/2018)הלכות בורר טו - הסוף
יום ה', כ"א מנחם אב ה'תשע"ח (2/8/2018)איבוד העצמיות בגלות
יום ו', כ"ב מנחם אב ה'תשע"ח (3/8/2018)סוד ההתלהבות בקיום המצוות - לפרשת ואתחנןמבחנים לפרשת ואתחנן
יום א', כ"ד מנחם אב ה'תשע"ח (5/8/2018)פדיון שבויים
יום ב', כ"ה מנחם אב ה'תשע"ח (6/8/2018)עבודה עברית א-ה
יום ג', כ"ו מנחם אב ה'תשע"ח (7/8/2018)עבודה עברית ו-סוף
יום ד', כ"ז מנחם אב ה'תשע"ח (8/8/2018)איש ואשה - שוים אבל שונים
יום ה', כ"ח מנחם אב ה'תשע"ח (9/8/2018)איש ואשה - המעלה הנשית הנסתרת
יום ו', כ"ט מנחם אב ה'תשע"ח (10/8/2018)פרשיות שמע ו'והיה אם שמע' - לפרשת עקבמבחנים לפרשת עקב
יום א', א' אלול ה'תשע"ח (12/8/2018)הלכות גניבה א-ד
יום ב', ב' אלול ה'תשע"ח (13/8/2018)הלכות גניבה ה-ז
יום ג', ג' אלול ה'תשע"ח (14/8/2018)הלכות גניבה ח-יא
יום ד', ד' אלול ה'תשע"ח (15/8/2018)הלכות גניבה יב-טו
יום ה', ה' אלול ה'תשע"ח (16/8/2018)הלכות גניבה טז-יז
יום ו', ו' אלול ה'תשע"ח (17/8/2018)בנים אתם לה' אלוקיכם - לפרשת ראהמבחנים לפרשת ראה
יום א', ח' אלול ה'תשע"ח (19/8/2018)הלכות בין אדם לחברו א-ו
יום ב', ט' אלול ה'תשע"ח (20/8/2018)הלכות בין אדם לחברו ז-יב
יום ג', י' אלול ה'תשע"ח (21/8/2018)הלכות בין אדם לחברו יג-יט
יום ד', י"א אלול ה'תשע"ח (22/8/2018)הלכות בין אדם לחברו כ-כג
יום ה', י"ב אלול ה'תשע"ח (23/8/2018)הקדמה לאורות התשובה
יום ו', י"ג אלול ה'תשע"ח (24/8/2018)אלול - סגולה לעושר-לפרשת שופטיםמבחנים לפרשת שופטים


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il