לוח הקדשות

אדר ה'תש"פ (פברואר - מרץ 2020)

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
    א' 26
ב' דראש חודש
ב' 27
ג' 28
ד' 29
תרומה
ה' 1
ו' 2
ז' 3
ח' 4
ט' 5
י' 6
י"א 7
תצוה שבת זכור
י"ב 8
י"ג 9
תענית אסתר
לעילוי נשמת זכריה יחיא בן סאלם
י"ד 10
פורים
ט"ו 11
שושן פורים
ט"ז 12
י"ז 13
י"ח 14
כי תשא שבת פרה
י"ט 15
לעילוי נשמת אסתר בת זאב וולף וחנה
כ' 16
כ"א 17
כ"ב 18
כ"ג 19
לעילוי נשמת יונה בן תפחה ומסעוד
כ"ד 20
כ"ה 21
ויקהל פקודי שבת החודש
כ"ו 22
כ"ז 23
לעילוי נשמת יואל בן מזל ונפתלי
כ"ח 24
כ"ט 25
ערב ראש חודש