לוח הקדשות

אלול ה'תשע"ח (אוגוסט - ספטמבר 2018)

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
א' 12
ב' דראש חודש
ב' 13
א' דסליחות לעדות המזרח
ג' 14
ד' 15
ה' 16
ו' 17
ז' 18
שופטים
ח' 19
ט' 20
י' 21
י"א 22
י"ב 23
י"ג 24
י"ד 25
כי תצא
ט"ו 26
ט"ז 27
י"ז 28
י"ח 29
י"ט 30
כ' 31
כ"א 1
כי תבוא
כ"ב 2
א' דסליחות לאשכנזים
כ"ג 3
כ"ד 4
כ"ה 5
כ"ו 6
כ"ז 7
כ"ח 8
נצבים
כ"ט 9
ערב ראש השנה