לוח הקדשות

אדר א' ה'תשע"ט (פברואר - מרץ 2019)

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
    א' 6
ב' דראש חודש
ב' 7
ג' 8
ד' 9
תרומה
ה' 10
ו' 11
ז' 12
ח' 13
ט' 14
י' 15
י"א 16
תצוה
י"ב 17
י"ג 18
י"ד 19
פורים קטן
ט"ו 20
שושן פורים קטן
ט"ז 21
י"ז 22
י"ח 23
כי תשא
י"ט 24
כ' 25
כ"א 26
כ"ב 27
כ"ג 28
כ"ד 1
כ"ה 2
ויקהל שבת שקלים
כ"ו 3
כ"ז 4
לעילוי נשמת יואל בן מזל ונפתלי
כ"ח 5
כ"ט 6
ערב ראש חודש
ל' 7
א' דראש חודש