לוח הקדשות

סיוון ה'תשע"ח (מאי - יוני 2018)

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
   א' 15
ראש חודש
45 לעומר
להצלחת יוסף יצחק בן שרה, אסתר מלה בת הניה רחל, אוריאל בן מיכל, חיה מושקא בת אסתר מלה, דביר מתניה בן חיה מושקא, הודיה בת חיה מושקא והראל דוד בן חיה מושקא
ב' 16
46 לעומר
ג' 17
47 לעומר
ד' 18
48 לעומר
ה' 19
במדבר
ערב חג השבועות
49 לעומר
ו' 20
חג השבועות
ז' 21
אסרו חג
ח' 22
ט' 23
י' 24
י"א 25
י"ב 26
נשא
י"ג 27
י"ד 28
ט"ו 29
ט"ז 30
לעילוי נשמת יהושע בן ר' דוד ובידה
י"ז 31
י"ח 1
י"ט 2
בהעלותך
כ' 3
כ"א 4
כ"ב 5
כ"ג 6
כ"ד 7
כ"ה 8
כ"ו 9
שלח לך
כ"ז 10
כ"ח 11
כ"ט 12
ערב ראש חודש
ל' 13
א' דראש חודש