לוח הקדשות

אדר ה'תשע"ח (פברואר - מרץ 2018)

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
      א' 16
ב' דראש חודש
ב' 17
תרומה
ג' 18
ד' 19
לעילוי נשמת אדיר (אברהם) בן אילנה
ה' 20
ו' 21
ז' 22
ח' 23
ט' 24
תצוה שבת זכור
י' 25
י"א 26
י"ב 27
י"ג 28
תענית אסתר
י"ד 1
פורים
לרפואת מרים אור בת רבקה ואברהם בן צפורה לרפואה שלמה ונחת מהצאצאים.
ט"ו 2
שושן פורים
ט"ז 3
כי תשא
י"ז 4
י"ח 5
י"ט 6
כ' 7
כ"א 8
כ"ב 9
כ"ג 10
ויקהל פקודי שבת פרה
כ"ד 11
כ"ה 12
להצלחת אוריאל בן מיכל עם חיה מושקא בת אסתר מלה
כ"ו 13
כ"ז 14
כ"ח 15
כ"ט 16
ערב ראש חודש