יום ו', י' מרחשוון ה'תשע"ט
אתר ישיבה / בית מדרש

תהלים פרק לבמוקדש לעלוי נשמת ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
--- ---
--- ---
(א) לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה: (ב) אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה: (ג) כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום: (ד) כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה: (ה) חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה: (ו) על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו: (ז) אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה: (ח) אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני: (ט) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך: (י) רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו: (יא) שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב:
השיעור הועבר בתאריך