יום ב', ו' מרחשוון ה'תשע"ט
אתר ישיבה / בית מדרש

תהלים פרק מאמוקדש לעלוי נשמת ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
--- ---
--- ---
(א) למנצח מזמור לדוד: (ב) אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה: (ג) יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר (ואשר) בארץ ואל תתנהו בנפש איביו: (ד) יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו: (ה) אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך: (ו) אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו: (ז) ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר: (ח) יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי: (ט) דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום: (י) גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב: (יא) ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם: (יב) בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי: (יג) ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם: (יד) ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן:
השיעור הועבר בתאריך