יום ב', ב' טבת ה'תשע"ט
אתר ישיבה / בית מדרש

תהלים פרק קיאמוקדש לעלוי נשמת ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
--- ---
--- ---
(א) הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה: (ב) גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם: (ג) הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד: (ד) זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום יהוה: (ה) טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו: (ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים: (ז) מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו: (ח) סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר: (ט) פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו: (י) ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד:
השיעור הועבר בתאריך