יום ב', ו' מרחשוון ה'תשע"ט
אתר ישיבה / בית מדרש

תהלים פרק קנמוקדש לעלוי נשמת ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
--- ---
--- ---
(א) הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו: (ב) הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו: (ג) הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור: (ד) הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועגב: (ה) הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה: (ו) כל הנשמה תהלל יה הללו יה:
השיעור הועבר בתאריך