ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אמונה

גודל טקסט

shutterstockברית הדמים ביננו לקב"ה
לאחר הריגת יהודים, ההיאחזות בארץ הקודש רק גדלה. ישנה ברית דמים ביננו לבין הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל שנכרתה בדמם של ההרוגים.

ויקישיבה - אמונה

אמונה בה' היא היסוד לקיום התורה והמצוות.
הרמב"ם חיבר את י"ג עיקרי האמונה, שהם שלושה עשר עקרונות בהם מחויב כל יהודי להאמין, ואשר מהווים את הבסיס לקבלת התורה והמצוות. חכמים אחרים צמצמו את העיקרים למספר מועט יותר (בהם רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים שהעמיד שלושה עיקרים בסיסיים), אך כולם מודים שבלי האמונה אין ערך לקיום התורה והמצוות, וכפי שהגדיר זאת הרמב"ם: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון", ובספר החינוך: "כי האמונה הזו יסוד הדת".
עוד...
x
 • העלאת הניצוצות
  זיו החיים. גודל מרחבי ההויה. שוטף ושואף. הניצוצות- נקודות החיים השואפות להתעלות. מקור החכמות- עולמות עליונים שמתגלים אלינו.
 • הסגולה האלוהית של ישראל
  ישראל ייחודיים בכך שטבעם הוא טבע אלוהי, ושאיפתם לשלמות בכל דבר שהם עושים היא שאיפה לשלמות אלוהית, המתגלה בעיקר בצדיקים העליונים.
 • אחריות לשפע העולמי- עם ישראל.
  בכל דבר בעולם יש לפחות מעט טוב.ישנם אנשים צדיקי יסוד עולם, שתפקידם תמיד לברר ולמצוא את הטוב הזה. ישראל רמים מעל הכל, בשל האחריות שלהם, להשפיע טוב לכל העולם.
 • גילוי אלוקות בלימוד התורה
  כל מפגש עם התורה הוא מפגש עם הקב"ה, דברי אלוקים חיים.
 • לימוד תורת הסוד
  יש חשיבות בדור הגאולה לחכמת הנסתר, אך חשוב לדעת שזה מתאים רק במדרג לימודי. באורות התורה הרב נותן הדרכה כיצד לגשת ומתי.
 • כלל התורה בכל חלק שלה
  התורה היא משהוא אין סוף, ולכן כאשר אדם לומד חלק קטן מן התורה עדיין הוא לומד את כל התורה כולה כי משהו מאין סוף זה אין סוף ולכן כל חלק וחלק הוא הרבה מאוד.
 • זכיה לעולם הבא במהר"ל
  האם ריבוי מצוות זה טוב? "רצה הקב"ה לזכות ישראל" המהר"ל דן במשנה זו , מביא את דברי הרמב"ם ומציע פירוש אחר משלו,. איך זוכים לעולם הבא ועל התאמת הנפש היהודית לתורה ולמצוות , סגולה אלוקית.
 • עניין יחוד ה' הטוב והרע, והבחירה
  המשך הסבר חטא אדם הראשון, ביאור הרעות , היחס בין עניין יחוד ה' לרצון ההלכה לנבראים. רוממות הנהגת ה' לפי הנבראים ולא לפי מהותו.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il