ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אמונה

גודל טקסט

אביעד הר-טובג' אלול באתר ישיבה
לכבוד ג' אלול, אנו מקבצים כאן מבחר מתוך השיעורים, השיחות ועוד שנמצאים באתר על מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

ויקישיבה - אמונה

אמונה בה' היא היסוד לקיום התורה והמצוות.
הרמב"ם חיבר את י"ג עיקרי האמונה, שהם שלושה עשר עקרונות בהם מחויב כל יהודי להאמין, ואשר מהווים את הבסיס לקבלת התורה והמצוות. חכמים אחרים צמצמו את העיקרים למספר מועט יותר (בהם רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים שהעמיד שלושה עיקרים בסיסיים), אך כולם מודים שבלי האמונה אין ערך לקיום התורה והמצוות, וכפי שהגדיר זאת הרמב"ם: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון", ובספר החינוך: "כי האמונה הזו יסוד הדת".
עוד...
x
 • מדוע המלחמות בעולם טובות לעם ישראל?
  הרב מדבר בהתחלה על הראי"ה קוק זצ"ל שזהו ערב יום הזיכרון שלו. פרק ו - גילוי העצמיות והייחודיות של כל עם בעת מלחמה וההשפעה על כנסת ישראל. פרק ז- השפעת מלחמת העולם הראשונה על בניית מדינת ישראל.
 • הקשר לעליונים שבדבקות האדם ורצונו
  אור ישר ואור חוזר. התלבטויות העולם. האות של האדם בתורה. התרוממות הרצון בתפילה. "הדעה והדיבור". הדבקות ברבש"ע. דעה - אמונה, רגש- ציור. הדרכת התורה.
 • הבחירה בצל הידיעה האלוקית
  הרב כתב על השאלה איך תתקיים בחירה אם ה' כבר יודע מה יהיה? לפי הראב"ד לא היה צריך לשאול שהרי לא ענה. לפי הרמב"ם עצם הידיעה שאין תשובה - זו התשובה.
 • אחדות הנס והטבע
  אדם שהטבע שלו מקולקל והא צריך להילחם בו, אז הוא צריך נס כדי להתיישר ולהאמין, ואז הוא יוכל לראות את הנס שבתוך הטבע.
 • עשרת השערים בחוה"ל כדרך לאהבת ה' הנכספת
  אחר ההתבסמות מתיאור מידותיהם הנעלות ושלמותם הנערצת של אוהבי ה' האמיתיים – קורא לנו המחבר להידמות אליהם גם אנו ולהצטרף לחברתם ע"י עבודה מתמדת בספרו, והתקדמות בעשרת שעריו מדרגה אחר מדרגה. להקלת זכירת סיפרו וזכירת העבודה המוטלת עלינו תמיד שבו – סיים המחבר וניסח לנו את עיקרי עשרת השערים שבספרו בשיר קצר בן עשרה בתים.
 • דתי מעצמי
  מה תפקיד המשיכה לחופש בדורינו? היא סתם מרחיקה מהדת! כל סדר העולם הוא 'ירידה לצורך עלייה', צריך לבחון מה מטרת כל 'ירידה' שיש בעולם ולאיזו עלייה היא מובילה. מטרת המשיכה לחופש, שגרמה לעזיבת הדת, היא להוביל לאמונה גדולה יותר. אמנם אסור ליזום נפילות אך צריך לדעת שהן הכרחיות ושה' מזמנן לצורך עלייה.
 • תיאור הליכותיהם המופלאות וטוהר ליבם של אוהבי ה'
  בפרקנו החותם את שער אהבת ה' תאר המחבר מעט מהליכותיהם הנעלות של אוהבי ה' השלמים, את ביטחונם המוחלט על ה', את כנות וטוהר ליבם ונעם הליכותיהם עם המקום ועם הבריות ואת השתדלותם העצומה בעבודתו בכל עת בכל מקום ובכל מצב, גם הרבה מעבר למה שנצטוו בו, והכל מתוך אהבה שלמה ורצון לעשות נח רוח ליוצרם הנעלה והטוב והמטיב האינסופי, ומתוך השתוקקות כנה מעומק עצמיות הנפש לדבקות בו.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il