ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ארץ ישראל

גודל טקסט

Aliceטיול בראי ההלכה
מדברי אחדים מן הפוסקים עולה שהם ראו בהליכה לטיול, גם לא בארץ ישראל, משמעות מצוותית שדי בה – לכל הפחות – לרף הנמוך הנדרש לתחומים הלכתיים מסוימים.

ויקישיבה - ארץ ישראל

א':
"א וּשְׁלֹמֹה, הָיָה מוֹשֵׁל בְּכָל-הַמַּמְלָכוֹת מִן-הַנָּהָר אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים, וְעַד גְּבוּל מִצְרָיִם ... כִּי-הוּא רֹדֶה בְּכָל-עֵבֶר הַנָּהָר, מִתִּפְסַח וְעַד עַזָּה בְּכָל-מַלְכֵי, עֵבֶר הַנָּהָר; וְשָׁלוֹם, הָיָה לוֹ מִכָּל-עֲבָרָיו מִסָּבִיב. וַיֵּשֶׁב יְהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל לָבֶטַח, אִישׁ תַּחַת גַּפְנוֹ וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ, מִדָּן, וְעַד-בְּאֵר שָׁבַעכֹּל, יְמֵי שְׁלֹמֹה]]
ארץ ישראל היא ארצו של עם ישראל, נמצאת במזרח התיכון.
שמותיה רבים וביניהם: *שמות תנכיים: ארץ ישראל, הארץ, ארץ כנען. *שמות ממקורות מצריים: חאריושהעוד...
x
 • עד שיתייאשו מן הגאולה
  א. אלימלך, מחלון וכליון – למה נענשו? 1. על הירידה מהארץ 2. שהיה להן לבקש רחמים על דורם 3. על ידי שהשפיל לבן של ישראל ב. יואש ושרף – שהתייאשו מן הגאולה ג. נעמי דורשת גאולה ד. אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה
 • שלמה וחירם – הסכמים מדיניים על חלקי ארץ ישראל
  הקדמה א. הברית בין שלמה לחירם ב. מִסים מהערים, לא העברת ריבונות ג. חירם גר תושב היה ד. "פשעי צור... ולא זכרו ברית אחים" סיכום
 • צוואת דוד לשלמה
  מבוא א. ועשית כחכמתך ב. וידעת את אשר תעשה ג. חי ה' אשר הכינני ויושיבני על כסא דוד אבי ד. והממלכה נכונה ביד שלמה
 • מנהיג שהחריב עיר ומשכן
  א. שאול מצַוה להרוג את כהני ה' ב. עוונה של נוב 1. שאול 2. דואג 3. עם ישראל 4. דוד ויהונתן 5. עוד היום בנוב סיכום
 • שביתת רעב כאמצעי להשגת הישגים
  מבוא א. חבלת אדם בעצמו ב. מתענה – קדוש או חוטא? ג. תעניות בימים רצופים ד. תענית רצופה במשך יממה או שתיים ה. תענית – על שום מה? 1. תשובה, אבל וצער 2. למטרות אחרות ו. האישים האסורים בתענית יחיד 1. שכירים 2. תלמידי חכמים ורבנים 3. בעלי תפקידים ציבוריים 4. בעלי הצרה סיכום
 • חובת מעביד לעובד – בריאות, בטיחות ושכר
  מבוא – יחסי עובד מעביד, עבד אדון א. חובת מעביד לאפשר תנאי עבודה תקינים, בטיחותיים וסבירים ב. לעבוד בעבודה מסוכנת לבריאות או לבטיחות העובד ג. חובת המעביד לשלם לעובד את דמי הנזק ד. פגיעה בעובד – שכר, אי עמידה בהסכם, הסתרת מידע ה. תקנת המדינה גוברת על הסכמת העובד לתנאי עבודה הפוגעים בו ו. תשלום "שכר מינימום" במחיר צמצום מספר העובדים
 • שלא יצטרך לבריות – מתמיכה למעגל העבודה
  א. התייחסותו של הנותן-התומך 1. המעלה הראשונה בצדקה – הלוואה, מתנה, שותפות, מציאת עבודה 2. הלוואה וצדקה לאדם עשיר הנמצא במצוקה זמנית 3. למנוע מהמקבל את הבושה ולכבדו 4. השאיפה לחלץ את המקבל ממעגל העוני 5. בסבר פנים יפות ובשמחה ב. התמודדותו של העני, המובטל, הנתמך 1. פשוט נבלה בשוק או מכור עצמך לעבודה זרה לך ואל תצטרך לבריות 2. מי שאיננו מסוגל לעבוד ולהתפרנס בכוחות עצמו סיכום
 • פרנסת תלמידי חכמים מכספי ציבור
  מבוא א. רמב"ם: אברך המתפרנס ממלגה מחלל שם ה' ב. שכר בטלה, שכר שכיר, עת לעשות לה' ומידת חסידות ג. מלגות לימודים, משכורת מהקהילה
 • כי נבלה עשה בישראל – זנות וסחר בנשים
  מבוא א. זנות וסחר בנשים – כסף, יצרים, תאוות ושחיתות ב. קדושה כנגד "לא תהיה קדשה" ג. סחר בנשים 1. מצבן גרוע מעבדים 2. עונשם של גנבי נפשות ד. פעולות למניעת הסחר והזנות 1. אחריות חינוכית-משפחתית 2. אחריות חברתית-ציבורית 3. אחריות שלטונית-מנהיגותית ה. מיסוד הזנות ו. "ולא תזנה הארץ... ותטמא הארץ" סיום
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il