ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ביטול תורה

גודל טקסט

נתנאל גניזילהיות פעילים בבחירות?
תלמידי ישיבה שאלו את הרב זלמן מלמד - נכון להיות פעילים בבחירות? האם אין בכך משום ביטול תורה?

ויקישיבה - ביטול תורה

ביטול תורה הוא מניעת לימוד תורה ר' חיים מוולוז'ין החמיר מאוד בעונשו של ביטול תורה, וזו לשונו: "צריך באמת כל אדם להתבונן ולחפש דרכיו אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעולם הבא ח"ו וכו', כי אף העוסקים בתורה תמיד אולי עברו עליהם כמה שעות ביום שהיו יכולים לעסוק בתורה ולא עסקו, והוא ח"ו בכלל די דבר ד' בזה".
==שיטת רשב"י== מצינו סתירה בדעת רשב"י בנושא בין הגמרא בברכות לה לבין הגמרא במנחות צט
ובביאור הסתירה יש כמה תירוצים: *אחרי שרשב"י יצא מהמערה הוא חזר בו מדבריו שאסור לעבוד משום ביטול תורה, ואמר שאדם יוצא ידי חובת לימוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית, וחיבב את המלאכה. *במנחת אשר דן בנושא ומתרץ לפי דרכו עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il