ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

בשר וחלב

גודל טקסט

shutterstockאפשר להשתמש באותו תנור?
אפשר להשתמש באותו תנור למאכלים חלביים ובשריים? מה צריך לעשות בין אפיה חלבית לבשרית? אם יש תאים נפרדים אז אפשר? - קראו את כל התשובות בשיעור מבית המדרש של ג. אסף.

ויקישיבה - בשר וחלב

איסור לבשל, לאכול ולהנות מבשר בחלב (הסוגיות ב והלאה).
מקורו מהפסוקים "לא תבשל גדי בחלב אימו" לאיסור בישול, לאיסור אכילה והנאה).
יש בו שלושה איסורים: בישול, אכילה והנאה. ונחלקם לשלושה סעיפים נפרדים:
נאמרו כמה טעמים לאיסור: הרמב"ם כתב כי מפני שהיה מנהג עובדי אלילים שהיו אוכלים בשר בחלב בבית תועבותם בימי חגיהם על כן באה התורה לאסור אותו. רבנו בחיי כתב טעם אחר שהחלב נעשה מן הדם, וכשחוזר ומערבו עם הבשר, הרי הדם חוזר לכח טבעו הראשון כבתחילה, ומטמטם הלב ומוליד גסות ותכונה רעה בנפש האוכל. אך דחה טעם זה מפני שדרשו חז״ל שלעתיד לבוא הקב״ה מגלה להם לישראל מפני מה ציותה התורה בשר וחלב, פרה אדומה ושעיר המשתלח. וביאר שם טעם על פי הקבלה שעירוב בשר וחלב מקלקל בעולמות העליוניםמתוךעוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il