ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גאולה

גודל טקסט

חופשיתקציב המדינה במצב האידאלי
אלול תשפ"ה. ראש הממשלה ר' אליה אריאלי פותח את ישיבת הממשלה המיוחדת בדברים קצרים: "התאספנו היום לישיבה מכרעת בנושא התקציב..." כיצד יחולק התקציב במדינה היהודית האידיאלית?

ויקישיבה - גאולה

'גאולה' - כינוי רווח לתהליך שיוביל משיח בן דוד, שיגאל את עם ישראל מהגלות, יקבץ נדחי ישראל לארץ ישראל, ויציל את עם ישראל משעבוד ומגלות, ומרשעת הגויים. אברבנאל מונה 14 'ייעודים', הקשורים לגאולה: # נקמת ה' באומות. # נקמת ה' באדום באופן פרטני. # תשועת ישראל וקיבוץ גלויות. # שיבת עשרת השבטים. # הגאולה העתידה תהיה דומה לגאולת מצרים. # יש עת מוגבל לגאולה, והגאולה תבוא עד עת זה ויהי מה. # הגלות תהיה ארוכה מאד. # שיבת השכינה והנבואה לישראל. # שיבת פושעי ישראל והמומרים אל ה'. # מלכות מלך מבית דוד. # לא תהיה גלות אחר הגאולה. # רוב האומות יקבלו אמונת ה'. # שלום עולמי. # תחיית המתים.
עוד...
x
 • היחס לרשעים
  מהו היחס לרשעים? מהי ההסתכלות הנכונה על החטאים והרע המופיעים בעולם? למה הרע בולט? לא טוב להסתכל רק על הרע! לא טוב להיות מקטרג! הדרכה בלעדית ל'חסידי הדור', יחידי סגולה, כיצד לקרב רחוקים, ע"י שיגלו את נקודת הקדושה המסתתרת בכל פרט בעמ"י גם ברשעים (שרואים את עצמם חלק מעמ"י), עלינו לשאוף להיות מאותם 'חסידי הדור'.
 • היחס לתופעות חיוביות מנותקות מהקדושה ואהבת ישראל
  מהי ההסתכלות הנכונה על כתבי הרב קוק, הוא לא היה מדומיין, או עיוות את המציאות ח"ו, אלא הרב קוק הסתכל מלמעלה, במבט כולל ועמוק יותר. כל התכונות הטובות שיש בעולם, הגיעו על ידי עמ"י, וכולם מקורם מהקודש, ועתידות לחזור למקורן, לדוגמא תופעת ה'חופש' עתידה להביא לאמונה גדולה ועמוקה יותר בה'. 'אהבת ישראל' אמיתית, כוללת בתוכה, אהבת תוכן חייהם של עמ"י, אהבת הדרך של עמ"י, וזו 'אהבת התורה', כי התורה היא הייחודיות של עמ"י.
 • קדושת עמ"י - ההסתכלות הנכונה על החוטאים
  מהו לימוד זכות ואיך משפיע? מה גורם המקטרג על עמ"י? איך מסתכל אדם גדול על בעיות? כמו 'מראה'- אם רואים בעיות אצל אחרים זה אומר שצריך לתקן אצלי אותו הדבר. לא לטייח שרואים, אבל לזכור שיש מבט שרואה את ה'גודל'. צריך הסתכלות פנימית ועמוקה לראות נכון.
 • אחדות - יחס לרשעים
  אנו עם אחד כולל הרחוקים, שרוצים להיות חלק מעמ"י, כי אנו יהודים בגלל הסגולה, לא בגלל קיום המצוות. גם אם צריך להתרחק מהרשעים, צריך לזכור שאנו עם אחד. צריך להרבות תורה ולתקן את עצמנו כדי שגם הרחוקים ימשכו לתורה, במקום לזרוק אחריות. בציבור צריך עוסקים בגשם וברוח, היותר מגושם הוא יותר בסיסי לאומה. לימוד תורה לרחוקים שונה מלקרובים.
 • עם ישראל הינו כגוף אחד ולכן א"א לחלקו
  א"א להוציא חלק מעמ"י, רחוקים ככל שיהיו, זה כמו גוף אחד חי-חילוק העם הורס הכל. 'ציבור' צריך שלמות, גם את מדרגת הרשעים. יחד ננצח. כל ישראל מציאות אחת, 'עם סגולה'. הסתכלות על העולם בצורה טובה, לדעת שהצרות והקלקולים חריגים ומעטים, אך גם הם מוסיפים .
 • זרע אדם וזרע בהמה
  יש צורך גם בזרע אדם וגם בזרע בהמה והם משלימים אלו את אלו. האדם הפרטי לא צריך להיות שלם בכל התחומים הקיימים. מעלת התורה בארץ ישראל. מעלתם וסגולתם של ישראל.
 • מימוש האיזון בציבור בדורנו
  הרב אמר שיש שלוש סיעות שיש לאזן בניהם. כיצד ממשים את דברים אלו בציבור הדתי לאומי ובציבור הישראלי בכלל. גם כמות לומדי התורה צריכה להיות מאוזנת. ישראל לב באומות גם לקבל מהם.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il