ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גבולות הארץ

גודל טקסט

ישיבהימית - פריחה וחורבן
כשהתחיל משא ומתן עם מלך מצרים הביע מרן הרב צבי יהודה התנגדות עזה לויתור כלשהו על משהו משטחי ארץ ישראל. לצערנו הסכים ראש הממשלה דאז - מנחם בגין - לפנות את כל חצי האי סיני.

ויקישיבה - גבולות הארץ

x
 • רמת הגולן היא ארץ ישראל
  רמת הגולן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, אמנם קדושתה פחותה לעניינים מסויימים.
 • רמת הגולן
  דין סדר כיבוש הארץ ; יציאה למלחמה על כבוד ישראל; שיטת הרמב"ם בסדר כיבוש הארץ; שוב קושיית הספרי והירושלמי.
 • בעלותנו על עבר הירדן
  עבר הירדן כחלק מארץ ישראל במקומות שונים בש"ס; כיצד קרה שויתרו על עבר הירדן המזרחי.
 • עבר הירדן המזרחי בהלכה
  ההבדל בקדושה בין עברי הירדן השונים; המקומות בהם קיימת מצוות ביכורים; לכו"ע מצוות התלויות בארץ קיימות בשני עברי הירדן; יישוב הסתירה בין הגמרא בפסחים ולגמרא ביבמות.
 • נהר פרת וברכת השנים
  מחלוקת הראשונים במיקום הפרת כגבול הארץ; תאריך שאילת הגשמים; המחלוקת בנוסח ברכת הגשמים בין "מטובה" ל"מטובך".
 • הגבול הצפוני של ארץ ישראל 3 - מלחמת של"ג, מלחמת מצווה
  פירוש הפסוק "בארץ חדרך"; תשובת הגר"א שפירא זצ"ל בעניין מלחמת של"ג; דינו של הפרת כגבול של א"י.
 • הגבול הצפוני של ארץ ישראל 2 - לבנון נחלת אבות
  מלחמות בלבנון מאז ועד עתה; דברי האו"ח על הפסוק "לשכים בעיניכם" בראי ימנו; החיים היהודים בלבנון לאורך ההיסטוריה; הסבר נתינת ערים לחירם מלך צור; לבנון כמושג מושאל לבית המקדש; הלקח שצריך ללמוד מלבנון.
 • הגבול הצפוני של ארץ ישראל 1
  פירוט ארבעת השיטות השונות בדבר הגבול הצפוני; רוב ארץ לבנון דהיום - היא ארץ ישראל לפי כל השיטות.
 • ימית - פריחה וחורבן
  מכתב הרב אברהם-יצחק הכהן קוק זצ"ל בעניין התישבות בחבל רפיח; פינוי ימית; תמיכת הרצי"ה זצ"ל במתנגדים.
 • הגבול הדרומי של ארץ ישראל 4
  מעמדה ההלכתי של עזה: תשובת שו"ת מהרי"ט המחשיב את עזה כחו"ל; קושית המור וקציעה על המהרי"ט ותירוצה; תוכנית חמש האצבעות של שרון; פינוי ימית ודיכוי ההתישבות בנצרים.
< 321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;