ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גמרא כתובות

גודל טקסט

ויקישיבה - גמרא כתובות

x
 • מפיהם ולא מפי כתבם בשטרות
  תירוצי הראשונים לשאלה איך סומכים על שטרות הרי " מפיהם ולא מפי כתבם".
 • נאמנות לחצאים
  ישוב קושיית ר' שמעון שקאפ על הש"ך בהסבר דעת התוס' בנאמנות הבעל להפסידה כתובתה בטענת פתח פתוח.
 • ברי ושמא
  ברי ושמא ברי עדיף אך לא להוציא ממון, כמו רוב ומיגו. המקור שרש"י מביא לדין המוציא מחבירו קושיית הפנ"י יהושע ותירוצו, ותירוץ הרב. התחלת הביאור השני בהבדל בין מיגו לפה שאסר.
 • סוגייית גיור קטנים- חלק ג'
  דעת ראשוני חכמי ספרד בגיור קטן. האם זה זכות לו להתגייר או שמא חובה? האם גר שהתגייר וחיי כחילוני זה בעצם מחאה על זה שהתגייר? כיצד ניתן לעקוף את המחאה?
 • סוגייית גיור קטנים- חלק ב'
  הרב דן לפי ג' השיטות התוס' ומסביר מדוע לפי כולם גיור קטנים אינו עדיף אלא גרוע.
 • סוגייית גיור קטנים- חלק א'
  הסברת המורכבות בגיור קטנים. ופריסת השיטות בגיור לגיור הקטן כאשר גדל.
 • גר קטן
  באלו אופנים ניתן לגייר קטן, האם ניתן לגייר קטן כאשר ידוע שלא יקיים מצוות בעתיד, חשיבות מעמד הרבנות הראשית כגוף סמכותי בלעדי בענייני גיור ובכלל.
 • אישה שנאסרת לבעלה
  ביאור של חילוק בין אשת איש לאישה סוטה בדין איסורה לבעל וביאור רש"י ותוס' ע"פ הדרך הזו.
 • מפיהם ולא מפי כתבם
  מתי לא אומרים מפיהם ולא מפי כתבם?צ חידוש של ר' חיים והקצות שכאשר השטר תקף לדבר אחד הוא גם ראיה מקור לחידוש בשטמ"ק ביאור מחלוקת ר"מ וחכמים בדין שטר שלא כתובה בו אחריות.
 • ברכת המצוות וברכת אירוסין
  דיון בשיטות הרמב"ם והראב"ד בדיני ברכה לאחר המצווה וביאור סברתי בגדר ברכת המצוות. המשך בדיון על ברכת באירוסין והגדרתה כברכת המצוות או בברכת השבח.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il