ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גמרא כתובות

גודל טקסט

ויקישיבה - גמרא כתובות

x
 • הכל מעלין לארץ ישראל
  דיון בגדר מצוות העלייה לא"י מתוך דברי התוס' ע"פ המוהרי"ט. מח' אם דין הכל מעלים לא"י הוא מדין מצוות ישוב א"י או משום המצוות התלויות בארץ. המשך הדיון בגדר מצוות ישוב א"י בעבר הירדן המזרחי.
 • מיגו בתרי ותרי
  רע"א אומר שכאשר יש תריורי חזקה ומיגו אתועיל הואיל ועדים זה הבירור הכי מוחלט שאפשר לעשות, שום בירור נוסף לא יעזור. אבל כאשר זה חזקה קמייתא שהיא לא בירור אלא הכרעה זה יעזור. ודווקא כאשר על זה הנידון, אבל זה מועיל אם רק מה שיוצא מהם.
 • כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
  דיון בסתירה בין המסקנה ששהגמ' מסיקה מדברי ריש לקיש בכתובות ובגיטין וביאור גדר עדות כגמר דין כיישוב לסתירה.
 • בדין תנאי היו דברינו
  דיון בגדר התנאי בשאלה מה קורה במקרה שלא התקיים התנאי, האם הייתה מכירה שהתבטלה או שמא אם לא התקיים התנאי אז המכירה מבוטלת מעיקרא. הרחבת הדיון ע"פ הראשונים בסוגיות אחרות.
 • אין אדם משים עצמו רשע
  ההבדל בהודאת בעל דין בין ממון, קנס, פסול לעדות ומיתה. תירוץ רעק"א לקושיית התוס'על רש"י בבא על הכותית.
 • הפה שאסר הוא הפה שהתיר
  ההבדל בין הפה שאסר לבין מיגו לעניין להוציא ממון, ושנים אדוקים בשטר, תירוץ לקושיית ר' חיים.
 • דין כפייה בשיעבוד ובמצווה
  דעת הרמב"ם לגבי תקנת הגאונים וביאור עניינה ע"פ חקירת מחלוקתם של התוס' והרמב"ן לגבי שבועה על חוב עם שיעבוד.
 • אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב
  דיון בשיטת הרמב"ם אם הולכים אחר הרוב ביקוח נפש ודיון על כמה רחוק הולכים עם הדין של פיקוח נפש.
 • מפיהם ולא מפי כתבם - עד ששכח עדותו
  בעיה נוספת בשטר- אולי העדים שכחו את העדות? שיטת רש"י, רמב"ם ור"ת.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il