ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גמרא קידושין

גודל טקסט

ויקישיבה - גמרא קידושין

x
 • שלוחו של אדם כמותו
  יש לברר מהי המשמעות של ה'שליחות' אותה חידשה התורה, עד כמה השליח כמותו של המשלח, או במילים אחרות איזה חלק מהמעשה מיוחס לכל אחד מהם.
 • אין שליח לדבר עבירה
  האם דין זה תלוי בסברא או שזוהי גזירת כתוב שאינה תלויה בסברא? עיון בסברות הראשונים אם הפגם בשליחות נובע מצד המינוי של השולח או שמא מצד השליח שלא היה לו לבצע. האם יש נפקא מינה מחקירה זו? האם הדין מלמדנו רק שהשליח הוא הנושא באחריות העונשין ולא השולח או שמלמדנו שכלל אין תוקף וחלות לשליחות.
 • ההבדל בין מזיק לגזלן- שיעור 2
  ביאור החילוק בין מזיק לגזלן האם היה קנין, גזילה, תירוץ קושית "קצות החושן" על הרמבם . קושית הרמב"ן על רש"י . מחלוקת תוס' והר"ן לגבי דין "שווה כסף ככסף", שורש מחלוקתם, לגבי קנין כסף.
 • ההבדל בין מזיק לגזלן
  יסוד החילוק בין מזיק לגזלן ע"פ הגמרא בפורץ גדר בפני בהמת חבירו. תירוץ קושיית הרמב"ן בזורק כלי מראש הגג וקושיית "קצות החושן" על הרמב"ם במרבה בחבילות.
 • זכיה לשוטה
  מחלוקת הרמב"ם והרמ"ה לגבי זכיה לשוטה, ביאור ראיית המגיד משנה לרמב"ם ע"י חילוק בין זכיה לתשלום על עבודה. תרוץ לקושית הרמב"ם על דין "מתאתבירא חבר"
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il