ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו

ימים נוראים

גודל טקסט

shutterstockיום כיפור - הנחיות מעשיות
מהותו של היום, זמני כניסת ויציאת החג, דיני מעוברות, חולים ומניקות, שיעורים הלכתיים, רעיוניים ועוד ועוד. יום כיפור באתר ישיבה.

ויקישיבה - ימים נוראים

x
 • הלכות יום כיפורים
  א - כבוד היום. ב - איסור מלאכה ומצוות שביתה. ג - מצוות הווידוי. ד - הווידוי ביום הכיפורים ודיניו. ה - זמני הווידוי. ו - פירוט החטאים בווידוי. ז - וידוי ברבים. ח - זמני היום. ט - הדלקת נרות. י - זמן כל נדרי וקבלת היום לגברים. יא - תפילת ערבית וליל יוה"כ. יב - ברוך שם כבוד מלכותו. יג - קריאת התורה ונדבות. יד - הכריעות שבתפילת מוסף. טו - משמעות ההשתחוויה. טז - ברכת כהנים בנעילה. יז - נעילה. יח - קבלת האמונה ותקיעת השופר. יט - זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כ - הבדלה.
 • עשרת ימי תשובה
  א - תשובה. ב - שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה. ג - תורה וחסד. ד - עבירות שבין אדם לחברו. ה - דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות. ו - מנהגי עשרת ימי תשובה. ז - שבת שובה. ח - כפרות. ט - אכילה בערב יום הכיפורים. י - מנהגי ערב יום הכיפורים. יא - התרת נדרים. יב - מודעה לביטול נדרים לעתיד.
 • הלכות תקיעת שופר
  א - מצוות שמיעת תרועת השופר. ב - שלושים תקיעות. ג - תקיעות מיושב ומעומד. ד - מנהג מאה תקיעות. ה - הברכה, המצווה והכוונה. ו - זמן המצווה ודין נשים וקטנים. ז - הלכות ומנהגי התקיעות. ח - קידוש לפני תקיעות ומוסף. ט - ראש השנה שחל בשבת בזמן המקדש. י - ראש השנה שחל בשבת לאחר שנחרב המקדש. יא - גדרי תרועה ושברים. יב - גדרי תקיעה. יג - סדר התקיעות והנשימות. יד - הפסקים וטעויות בתקיעות. טו - מהו שופר. טז - מדיני השופר.
 • מנהגי ראש השנה
  א - יום הזיכרון והדין. ב - יום תרועה. ג - ראש השנה. ד - חגיגיות בלבוש וסעודות. ה - ביאור הביטחון והשמחה. ו - המלכת ה' בתפילות. ז - ראש השנה יומיים. ח - שמירת יומיים בזמן הזה. ט - דין היום הראשון והשני וברכת שהחיינו בשני. י - מלכויות זיכרונות ושופרות. יא - ענייני תפילה וקריאה בתורה. יב - מאכלים לסימן טוב. יג - סדר האכילה. יד - עוד מנהגי סימנים. טו - תשליך. טז - ראש השנה שחל בשבת.
 • הלכות אלול וסליחות
  הלכות: חודש אלול. ממתי אומרים סליחות. זמן הסליחות.
< 109876 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il