ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מלאכות שבת

גודל טקסט

מלאכות שבת באתר ישיבה
שיעורים
שאלות

ויקישיבה - מלאכות שבת

מלאכות שאסור לעשותן בשבת מדאורייתא.
אבות המלאכות האסורות בשבת הן: זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג שני חוטין, פוצע שני חוטין, קושר, מתיר, תופר קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד ממחק, מחתך, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש ומוציא מרשות לרשות.
מקורם מהיקש מהמשכן לדיני שבת: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו' קחו מאתכם תרומה לה' כל וגו'" עוד...
x
 • ברירת מאכלים בשבת
  הורקת נוזלים מקופסת שימורים | תנאי היתר ברירת מאכלים | מלחיה שיש בה גרגירי אורז | מהו הדבר המתברר?
 • shutterstock_206072782.jpg
  סוכרזית בשבת
  האם מותר להשתמש בטבליות סוכרזית בשבת להמתקת משקים? מה הדין באבקת סוכרזית או בנוזל סוכרזית?
 • אריה מינקוב.jpg
  סימניות נדבקות בשבת
  האם מותר בשבת להשתמש בסימניות נדבקות? מה הדין לגבי העברת הסימניה ממקום למקום בספר, ומה לגבי הוצאת הסימניה מהחבילה שבה היא מודבקת בהתחלה?
 • שיעור חולב, מלאכת זורה וגדר בורר
  פירוק אוכל מאוכל מותר וראיה לרמב"ם בחולב, שיעור חולב לרמב"ם ולראב"ד. קושיית הראב"ד שיש חילוק בין אוכל למשקה ומדוע חייב בכגורגרת? הסתירה בין הגמרא והעמדת הרמב"ם כתירוץ השני של התוס'. החילוק בין זורה לבורר.
 • ביאור שיטת הרמב"ם במפרק
  קושיה על הרמב"ם ממליחת קורבן שחייב משום דש וכן קושייה מהגמ' בכתובות ותירוץ שלרמב"ם חייב רק במפרק עם היד.
 • חיוב מפרק בהוצאת דם
  עיון בשיטת הרמב"ם, שאומר שאם אדם שחט בהמה בשבת וצריך את דמה, הוא חייב משום נטילת נשמה ומשום מפרק. אדם שמולח בשר בשבת בשביל להכשיר אותו, יתחייב משום מפרק, מפני שמתקן את הבשר לאכילה. מדוע התורה צריכה להתיר מליחת קרבנות בשבת?
 • חיוב שתי אותיות
  בגדר מלאכת כותב, במלאכת מחשבת בכותב, במקור מלאכת כותב במשכן לשיטת רש"י, הרמב"ם, המאירי.
 • שיטת הרמב"ם בחיוב חובל וחולב
  עיון בשיטת הרמב"ם שאומר שאדם שחולב בהמה או חובל בבהמה או באדם, כשהוא צריך את הדם, חייב משום מפרק תולדה של דש.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il