ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מצוות

גודל טקסט

shutterstockלמה אנחנו לא מבינים
מה העניין להסתיר ממנו חלק מטעמי המצוות? עניין המצוות הוא שנהיה טובים יותר, איך זה עובד אם אנחנו לא מבינים?

ויקישיבה - מצוות

מעשים שעל האדם לעשותם, מדאורייתא או מדרבנן.
בערך זה נדון במצוות בכלל - בין מדאורייתא ובין מדרבנן. בערך איסורים דנו במושג ההפוך - איסורי דאורייתא ודרבנן. במקור למצוות ולאיסורים דנו בערך דאורייתא ובערך דרבנן.
לדוגמא, תקיעת שופר, נטילת לולב, פדיון שבויים, נתינת צדקה, נטילת ידיים.
טעם כעיקר (מאכל אסור שנותן טעם במאכל אחר אינו בטל ברוב) - גם במצוות יש דין טעם כעיקר, כגון עיסה שמיעוטה חיטים ורובה אורז, ויש בה טעם חיטים - חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.
מוחזק (המוציא מחבירו עליו הראיה) לא נאמר במצוות. כגון האחים שחלקו, ואנועוד...
x
 • Idaho National Laboratory.jpg
  קיום מצוות על המאדים
  לאחרונה נאס"א פרסמו שהם מתכוננים להתחלת היישוב של מאדים. איך מקיימים את המצוות שם? מתי שבת נכנסת? לאיפה מתפללים? כל כמה זמן צריך להתפלל? איך חוגגים חגים ומועדים?
 • ק. אריה מינקוב (5).JPG
  איסורים ומצוות בדרכים
  אילו היו מכוניות בזמן התלמוד, אין ספק שהיו נכתבים פרקים שלמים בהלכות חוקי תנועה ובשולחן-ערוך היו כמה סימנים על הלכות נהיגה.
 • shutterstock_121813225.jpg
  מה העברה הכי חמורה?
  מה העברה הכי חמורה בתורה - עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים? איפה תהיה לשאלה הזאת השלכה מעשית? תשובתו של הרב עזריה אריאל.
 • by-cc-Mishna.jpg
  התשוקה לעשות את דבר ה'
  הרב אברהם שפירא זצ"ל מביא את דברי רבנו יונה. איך אדם יכול לעשות דברים שהוא לא יודע? הנקודה היא התשוקה לדעת את כל פרטי התורה.
 • Robert Benner.jpg
  שילוח הקן כשהביצה נשברה
  השואל כתב שהוא עשה שילוח הקן, אבל מרוב לחץ הביצה נשברה. האם הוא קיים את המצווה? ומה הדין כשאדם לא רוצה את הביצים, האם יש לו בכלל מצווה של שילוח הקן? הרב חגי בר גיורא והרב יעקב אריאל משיבים.
 • shutterstock_49033675.jpg
  חובת השירות הצבאי היום
  יש חובה לשרת בצבא? איך מגדירים את המצווה הזאת? אז למה בחורי ישיבה לא מתגייסים? יש הבדל בין לוחם לתומך לחימה?
 • שלוש דרגות ב'טעמא דקרא'
  א. במקום שהדין ברור הטעם לא יכול להשפיע על הדין. ב. במקום שהדין לא ברור מצד עצמו הטעם יכול להשפיע. ג. במקום שהתורה עצמה מפרשת טעם במקום אחר זה חלק ממחלוקת ר' שמעון ורבנן.
 • מצוות עשה שהזמן גרמא וכפיה על המצוות
  שיעור זה דן בשאלות יסודיות בגדריהן של מצוות: כאשר התורה מצוה על דבר מסוים במצוות עשה ובמצוות לא תעשה, האם הלאו עומד בפני עצמו או שהוא נועד רק לחזק את העשה? מהם גדרי 'מצוות עשה שהזמן גרמא' שהנשים פטורות מהן? האם כופים על מצות צדקה?
 • השוחט בשבת וגדר איסור לפני עיור
  עיון בסוגיית "השוחט בשבת", ועיון בחקירת האחרונים בגדרו של איסור 'לפני עיור': האם זהו איסור עצמאי וכללי, או שבכל איסור ואיסור יש גם סעיף שאסור להכשיל אחרים באותו איסור? לשאלה זו מספר השלכות מעניינות. הסיכום בכתב כולל רק את החלק הדן באיסור "לפני עיור".
 • חצי שיעור אסור מהתורה - תמיד?
  שיעור זה עוסק בכלל "חצי שיעור אסור מן התורה", ומתמקד בעיקר בטעמו של הדין, ובכמה אופנים שבהם לא חל איסור על פעולה חלקית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il