ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

נדרים

גודל טקסט

Brandon Keepersמה עושים עם ספק צדקה?
השואל כתב שהוא מצא אצלו כסף ויכול להיות שהוא מיועד לצדקה, ואולי גם דווקא למקום מסוים. מה עושים? ומה הדין אם אדם התכוון לתרום למקום מסוים ואחר כך התברר שהוא טעה ושם את הכסף בקופה אחרת? הרב יאיר וסרטייל עושה סדר.

ויקישיבה - נדרים

איסור שאדם אוסר על עצמו.
לדוגמא, האומר "קרבן שאני אוכל לך", "קונם שאני אוכל לך", כלומר שהאוכל יהיה אסור עלי כקרבן.
מקורו מפורש בתורה "איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה".
במקור שיכול לאסור על אחרים מבואר בספרי זוטא שנלמד מ"ככל היוצא מפיו יעשה". וביאר הגר"ח שצריך את פסוק זה רק בנדר שלא ע"י התפסה, שלולא הפסוק הו"א שא"א לאסור על אחרים משום שהאדם האחר אינו ברשותו (ואע"פ שהנדר הוא על החפצא, עדיין האיסור הוא על הגברא, וצריך את צירוף הגברא). אך נדר ע"י התפסה, שדינו כהקדש - אינו צריך את הפסוק, ומועיל על אחרים מסברא עוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il