ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ניסוך המים

גודל טקסט

ויקישיבה - ניסוך המים

יציקת מים, שנשאבו ממעיין השילוח, על גבי המזבח בכל יום משבעת ימי חג הסוכות בשעת הקרבת קרבן התמיד של שחר.בכל שבעת ימי חג הסוכות היו מנסכים מים על גבי המזבח בשחרית, בשעת הקרבת קרבן התמיד מצוה זו היא הלכה למשה מסיני. בגמרא תענית (ב, ב) מובא, שרבי עקיבא דרש מצוה זו ממה שנאמר בפרשת קרבנות החג, ביום השישי (במדבר כט, לא): "ונסכיה" - בשני ניסוכים הכתוב מדבר, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין. ומניין שאחד מן הניסוכים הוא מים ולא ששני הניסוכים הם יין? - דבר זה דורש רבי יהודה בן בתירא בדרך רמז: "נאמר בשני (במדבר כט, יט): "ונסכיהם" (מ"ם יתירה), בשישי (שם שם, לא) - "ונסכיה" (יו"ד יתירה, שכן בכל שאר הימים נאמר "ונסכה"), ובשביעי (שם שם, לג) - "כמשפטם" (מ"ם יתירה, שכן בכל שאר הימים נאמר כ"משפט"), מ"ם יו"ד מ"ם - הרי כאן מים, מכאן לניסוך המים מן התורה; ואף רבי עקיבא דורש רמזעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il