ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ספרי אמונה

גודל טקסט

shutterstock/ Elena Schweitzerזכויות יוצרים בכתיבת ספר
כותב הספר רצה לדעת האם מותר לו להשתמש ברעיונות שהוא שמע מאחרים בספר שלו, הרב עזריה אריאל הגדיר מה מותר ומה אסור.

ויקישיבה - ספרי אמונה

x
 • חזיונו של הנביא
  הרמב"ם מבאר שהנביא מקבל חזיון יותר טוב ככל שמידותיו יותר מושלמות, שיש מידות שהם העיקריות - גבורה חכמה ועושר.
 • עבודת הגיבור ועבודת החסיד
  ההבדל בין הגיבור לחסיד הוא שהחסיד עובד במצוות טבעיות ועם טעם ואילו הגיבור עובד במצוות חסרות טעם ששם אין עניין לעבוד עם שכל אלא עם מאמץ והתגברות.
 • חסיד ומושל כובש וישר
  הרמב"ם מביא התלבטות האם עדיף אדם שמתגבר על יצרו או עדיף אדם שמסוגל באופן הטבעי לגביר על יצרו? הרב מפרש שעדיף שהאדם שמתגבר מכמה סיבות. הרב חרל"פ מסביא איך נפלו דור המבול ודור ההפלגה.
 • בכל דרכיך דעהו- הדרך לידיעת ה'
  הדרך להגיע לדבקות וידיעת ה' היא ע"י יישור המעשים לתכלית אחת ולא רק ע"י מחשבות והתבוננות.
 • יראה ואהבה מחוברות
  אהבה לבד ויראה לבד מובילות להתקצנות גרועה. בשביל לעבוד את ה' יתברך צריך עבודה משותפת של שניהם.
 • "מי גבר יחיה..." - לחיות חיים באיכות
  האדם יכול לחיות את חייו בתאוות, אפילו אם זה לא לאורך כל הזמן זה מכניס את האדם לחיות כבהמה במקום כאדם שזה דבר שיותר גרוע מאשר למות - לחיות ללא משמעות.
 • "מי גבר יחיה ולא יראה מוות" - ע"פ הרמב"ם והמי מרום
  האדם נצרךלהרבה דברים בעולם הזה ע"מ שיוכל לעבוד את הבורא כמו שצריך. אבל הכל צריך לכוון לש"ש "כל מעשיך יהיו מכוונים לשם שמים". שאתה ממלא את החיים שלך בעבודת ה'- רק אז אתה חי.
 • כל המעשים מכוונים לשם שמיים - שתי התבונניות
  3 סוגים של שימוש באמצעיים בעולם הזה. 1. כמו בהמה - לא חושב מה טוב לי ומה לא. 2. כמו בן אדם - אוכל מה שטוב לו. 3. כמו יהודי - אוכל מה שטוב לצורך עבודת ה'.
 • דרך האמצע ביצירה מתוקנת והמציאות עכשווית
  אמרנו שלפעמים יש מצב שצריך לנהוג בקיצוניות ע"מ לתקן את המצב המידותי. אבל כאשר המצב הינו בטבע לא טוב צריך לנהוג במידת האמצע.
 • פנמיות עניין מי מריבה ע"פ הרמב"ם והרב זצ"ל
  החטא במי מריבה היה שמשה נטה מדרך האמצע אל הכעס ומזה כל עם ישראל למד ממנו לחנך בכעס ודין ולכן חטא זה היה כ"כ חמור.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il