ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פרשת במדבר

גודל טקסט

ישיבהשיחת מוצאי שבת מפי הרה"ג זלמן מלמד שליט"א
שיחת מוצ"ש מפי הרה"ג זלמן מלמד שליט"א על פרשת במדבר

ויקישיבה - פרשת במדבר

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בחומש במדבר. הפרשה מתחילה בציווי על מפקד בני ישראל ועשייתו. בהמשך הפרשה, נקבעת חלוקת השבטים למחנות וסדר הליכתם במסעות המדבר. בסוף הפרשה מדובר על מניין שבט לוי יחד עם העברת קדושת הבכורות אליהם על ידי פדיון בכורות.
עוד...
x
 • מגאולות ניסן ואייר לחג מתן תורה
  כיצד תהיה הגאולה? במידת החסד ובמידת הדין? בשניהם כאחד, התערותא דלעילא ודלתתא כאחד; התכוננות לחג השבועות.
 • "ולא יראו"
  מדוע עלולה הראיה להביא לידי מות?; שיטת רש"ר הירש - כדי למנוע העצרות בסמל ולא במסומל; שיטת האברבנל - כדי למנוע מהאדם להשיג את מה שמעבר להשגתו.
 • אל תכריתו את הקהתי
  המדרש מביא שני הסברים לציווי "אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוים...ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו".
 • "כבלע את הקודש"
  מה פירוש "כבלע את הקודש"?; הרשב"ם - לשון הריסה; רש"י - לשון בליעה (לתוך הנרתיקים); הסבר הספורנו לחומר האיסור על הלויים לראות את כלי הקודש.
 • תפקיד המשכן
  מרכזיות המשכן; השוואת הרמב"ן בין סידור המחנה למעמד הר סיני; רש"ר הירש - המשכן מהווה תחליף להר סיני.
 • מתן תורה מחודש
  המדבר - אחד משלושה דברים שבהם ניתנה תורה והינם חינם לכל באי עולם; ההבדל בין מתן תורה מסיני למתן תורה העתידי.
 • "לאחרונה יסעו"
  בחירתו של האדם קובעת את מקומו כפי שאנו רואים בשבט דן ומן העבר השני בשבט יהודה בסדר המסעות.
 • לימודים מעבודת הלוים
  דברי הרמב"ם לגבי אדם הרוצה להצטרף לשבט לוי; הסבר הרה"ג אשר וייס בדברי הרמב"ם; לימודים מעבודת הלוים: שמירת השערים - כבוד בעבודת ה'; שירה על הקורבן - שמחה; מדוע בגלל חוסר שמחה מגיע עונש כ"כ גדול.
 • 603550
  מחלוקת הרמב"ן והנצי"ב בהסבר לזהות בין התוצאות של המפקד בפרשת במדבר ופרשת פקודי.
< 98765 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;