יום ירושלים
לדף מיוחד לכבוד יום ירושלים

לקט התייחסות הרבנים ליום ירושלים

הרב שי הירש ערך לקראת יובל שנים לשחרור ירושלים ספר מקיף המכיל ליקוטים מדבריהם של רבנים רבים אודות יום מיוחד זה.

גודל טקסט
הרב שי הירש למד בישיבת מרכז הרב, שימש כעורך משנה לספר "אוצרות הראי"ה" ומלמד בישיבות. לכבוד יום ירושלים מפרסם הרב שי הירש באתר ישיבה לקט של למעלה ממאה ועשרים רבנים וגדולי תורה, המתייחסים לתוקפו של יום ירושלים. הלקט הינו תדפיס ראשון מתוך לקט מקיף של 3 כרכים שאמורים לראות אור בקרוב, לקראת שנת היובל לשחרור ירושלים.
הספר "המחזיר שכינתו לציון", הינו מבט תורני על מלחמת ששת הימים, ומכיל בתוכו דברי הלכה, מוסר, דרוש, אמונה, רמז, רז ושיר מאת המלקט.

באתר ניתן למצוא את הלקט בשני חלקים שונים בקישורים הבאים:
* ליקוטים לתשועת מלחמת ששת הימים וליום שחרור ירושלים - חלק א'.
shutterstock_98105633.jpg
צילום: shutterstock/irisphoto1

<>* ליקוטים לתשועת מלחמת ששת הימים וליום שחרור ירושלים - חלק ב'.תגיות: יום ירושלים