זכר למחצית השקל - כמה זה? למי נותנים? ועוד‏.

זכר למחצית השקל מעודכן 2024/תשפ"ד - כמה זה מחצית השקל? מתי נותנים מחצית השקל? למי נותנים מחצית השקל? מי חייב במחצית השקל?

4 דק' קריאה
אתר ישיבה
מי לא מכיר את מחצית השקל? משה רבינו! מה? בדיוק מה ששמעתם.
רש"י בפרשת שקלים מספר ע"פ המדרש שמשה רבינו לא ידע מה זה מחצית השקל ולכן הראה לו הקב"ה מטבע של אש.

מה זה אומר? הרב מרדכי אליהו מסביר שמחצית השקל מכפרת על חטא העגל. משה רבנו לא הבין כיצד דבר מועט כמו חצי שקל מכפר עוון העגל. אמנם, ה' הראה לו שאפילו מטבע קטן יכולה לכפר על חטא העגל אם נותנים אותו לשם שמים בשמחה ובהתלהבות ובחשק כמו אש!

בזמן שבית המקדש היה קיים היתה מצווה ליתן את מחצית השקל בכל שנה בחודש אדר למקדש לצורך קרבנות ציבור.התורה קבעה שהקרבנות יבואו מכספי הציבור כולו ללא הבדל בין עשיר לעני, על מנת שכולם יזכו לאותה הכפרה לפני ד'. וכתב הרב משה גנץ שהנותן מחצית השקל, מבטא בכך לא רק שותפות עם אחיו - בני ישראל, אלא שהוא כביכול, 'נבלע' בתוך 'כלל ישראל'. ומי ש'מתחבא' יפה כל כך בתוך כלל ישראל, יש לו בכך כפרה!

כמה זה מחצית השקל היום? (2024/תשפ"ד)

 הרב דוד חי הכהן כתב שהערך הוא עשרה גרם כסף טהור וכך ראוי להדר, אמנם הרב דב ליאור השיב שהערך הוא 8.5 גרם, והרב יהודה הלוי עמיחי בפירוט נרחב כתב שמדאורייתא יש להחשיב שמחצית השקל היא 9.6 גרם כסף ולדברים שהם רק זכר או דרבנן המשקל הוא 8.5 גרם. וניתן לחשב את הסכום הסכום בהתאם.

ערך מחצית השקל
בתאריך א' אדר התשפ"ד גרם כסף עלה 2.8  ש"ח.

ממילא, 10 גרם כסף שווים 28 ש"ח ובתוספת מע"מ  32.76 ש"ח.

בקניית כסף בפועל צריך להוסיף את הפרש המחירים בין הקנייה למכירה, וכן את עמלת היבואן. למרות זאת בחישוב הסכום כאן לא הכנסנו את התוספות האלו, בעקבות התייעצות עם הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר, משני טעמים: ניתן לקנות כסף דרך האינטרנט ללא עמלת יבואן וכן מכיוון שחישוב זכר למחצית השקל בתור עשרה גרם כסף הוא חומרא, ובתוך התוספת מעבר למשקל המקורי נכללים גם הסכומים האלו. אם מחשבים את זכר למחצית השקל בתור 8.5 גרם הרב סובר שצריך להוסיף את התוספות האלו.

את כספי זכר למחצית השקל ניתן לתרום לאתר ישיבה

ויש מעלה שבסכום קטן יחסית ניתן לסייע בהפצת תורה בצורה חסרת תקדים ברחבי הארץ ובעולם.

ניתן להעביר תרומות דרך הטופס המאובטח שבאתר.


יש לציין שערך הכסף משתנה לעיתים קרובות ויש להתעדכן בהתאם. בנוסף, כמובן שראוי לא להיצמד לסכום המדויק, אלא להוסיף ולתרום עוד, כל אחד לפי יכולתו. עוד כתב
הרב יעקב אריאל
בתשובה שגם למנהג הספרדים אין צורך לחשב את ערך המע"מ הכרוך בקניית כסף, אלא יש לחשב את ערך הכסף לבדו, ואילו הרב יהודה עמיחי כתב שיש לחשב גם את המע"מ, וזוהי גם דעתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל 


דעת הרב יצחק יוסף שליט"א

מחצית השקל כיום

מכיון שאין בית מקדש כבר אין לנו מצווה, אלא רק מנהג כזכר למקדש לתת שווי מחצית השקל. אמנם השולחן ערוך והרמב"ם לא מזכירים את המנהג לתת זכר למחצית השקל אלא רק הרמ"א, אך למרות זאת זהו מנהג ישראל. הרמ"א כותב שיש לתת שלושה חצאי מטבע, על פי יחידת המטבע הנהוגה באותה מדינה, דהיינו, לדוגמא, בארץ יחידת המטבע שקל ובאמריקה דולר, וזאת כי כתוב בפרשה שלוש פעמים 'תרומה'. ולכן בארץ מינימום יש לתת שלושה חצאי שקלים. אמנם המהדרין נוהגים לתת את השווי האמיתי של מחצית שקל הקודש הכתוב בתורה.
 

מתי נותנים זכר למחצית השקל?

נהגו לתרום את הכסף לפני מנחה של תענית אסתר או מיד לאחריה, אך אין בזה הקפדה מיוחדת וניתן לתת בכל חודש אדר. אמנם, גם אם עבר חודש אדר יש לתרום את מעות זכר למחצית השקל.
אם נזכר רק בשנה לאחר מכן, הרב יעקב אריאל השיב שאין עליו חובה לתת מחצית השקל פעמיים. אך הרב עזריה אריאל הביא דעות שגם במצב כזה עליו להשלים את הנתינה של השנה החסרה ולתרום פעמיים.

למי נותנים את מחצית השקל?

הרב דוד חי הכהן כתב שמכיון שבימינו טרם זכינו לבנין בית המקדש ראוי לתת את הכסף או לבנין בית כנסת, או לצרכיו כגון תאורה וכדומה, כי בית הכנסת נחשב למקדש מעט.
לחילופין הוא הציע לתת עבור ישיבות או תלמידי חכמים מכיון שנאמר בגמרא שמיום שנחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. 
בשאלה על נתינת מחצית השקל לאירגונים העוסקים בענייני המקדש או לכוללים,  הרב דב ליאור השיב לשואל שיחלק את הכסף בין האירגונים והכוללים.
הרב יעקב אריאל כתב שתרומת זכר למחצית השקל היא זכר לקרבנות ולבדק הבית, וממילא עדיף לתרום את הכסף לתחזוקת מקדשי מעט - בתי כנסת.

מי חייב במחצית השקל?

מצות התורה הייתה לתת רק עבור הגברים, יש אומרים מבן עשרים שנה ומעלה ויש אומרים מגיל שלוש עשרה. הרב בנימין במברגר הביא את דברי כף החיים (סימן תרצד, אות כז) שגם נשים נותנות את הזכר למחצית השקל משום שיש בזה כפרה לנפש וגם בבית המקדש כשהיו תורמות קיבלו מהן ובוודאי בימינו שהכסף הולך לצדקה.
הרב דוד חי הכהן כתב שאמנם מעיקר הדין נשים פטורות כי נשים לא השתתפו בחטא העגל ולכן אינן זקוקות לכפרה זו, אך בכל זאת נהגו לתת גם עבור נשים וגם עבור ילדים.
הרב אביגדר נבנצל הוסיף שלתת עבור ילדים מתחת לגיל שלוש עשרה זהו מנהג טוב, אך אין בכך חיוב.
 
נוהגים לומר 'זכר למחצית השקל' ויש להקפיד שלא לומר 'למחצית השקל' בלבד, כדי שהכסף לא יחשב כהקדש לצרכי בית המקדש.
הרב דב ליאור נשאל על אדם שאמר 'זה כסף עבור מחצית השקל שנותנים מראש חודש אדר', האם הכסף הזה הינו הקדש - והשיב שבדיעבד יש להניח שהאדם התכוון למה שעושים היום, והיום נותנים רק זכר למחצית השקל ולא את מחצית השקל עצמה.
 
האם ניתן לתת את מחצית השקל מכספי מעשר?
מכיוון שמעשר כספים מיועדים דווקא לדברים שהאדם לא חייב לתת, הרב דב ליאור השיב על כך שאין לתת את כספי הזכר למחצית השקל מכספי מעשר.


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il