'האותיות הקטנות' – האם מחייבות?

מה הדין בחתימה על חוזה עם 'אותיות קטנות'? האם מה שכתוב שם מחייב, מצד זה חלק מהמסך עליו חתם, אך מנגד רוב העולם חותם בלי לקרוא את כל ה'אותיות הקטנות'?

2 דק' קריאה
shutterstock

בגליון זה נדון בתוקפו של חוזה שנחתם מבלי שהחותם יבין את כל תנאי ההתקשרות.

מושכל ידוע ופשוט שכל התחייבות מבוססת על כך שהצד המתחייב מעוניין בעיסקה והסכים על המחיר שעליו לשלם עליה. רק אם היה מודע להתחייבותו, יש להתחייבות תוקף.

מאידך, בעסקאות רבות, כגון קניית מכשיר חשמלי, ריהוט, דירה, רישום לספריה, פתיחת חשבון בנק ועוד, מוכרת תופעת ה'אותיות הקטנות'. לפני, או בעת ביצוע התהליך מוגש ללקוח מסמך ארוך הכולל כמה עמודים צפופים של תנאי התקשרות. ה'מבינים' אכן קוראים בסבלנות את כל המסמך, אך הרוב הגדול חותם מתוך הנחה שכנראה אין בחוזה עקרונות החורגים מהנורמה המקובלת, וכן כי המסמך יהיה קשה להבנה בחלקו בשל השפה המקצועית בה נכתב.

השאלה: מה מידת המחוייבות של הלקוח, שחתם כאשר לא הבין את משמעות חתימתו.

 

בגליון זה נדון במשפחה שחתמה למתווך על בלעדיות במכירת דירתם. בהמשך הם מצאו קונה דרך שכנים. המוכרים סברו שאינם צריכים לשלם למתווך ובשל כך הורידו את מחיר הדירה לטובת הקונים. אולם לאחר חתימת חוזה, המתווך הופיע והגיש למוכרים חשבונית לתשלום הגבוה מהנהוג באיזור בענין דמי תיווך. והסביר לפליאתם, כי במסמך ההתקשרות עימו, עליו חתמו, כתוב מפורשות כי בחתימה על בלעדיות הם מתחייבים להעביר כל קונה פוטנציאלי דרכו. וכי הפרה של הסכם זה יחייב תשלום למתווך בשיעור של 2.5% מהיקף העיסקה.

נבאר מה תוקף חיוב חתימה על התחייבות, והאם ניתן לגבות על סמך החוזה חיובים שהחותם לא היה מודע אליהם, כגון במצבים שלא קריא את תנאי ההתקשרות.

נראה, שאם החותם הוטעה ע"י גורמים הסובבים אותו, לא יהיה נכון לחייבו בהתחייבות שלא היתה על בדעתו.

יש לחלק בין אותיות 'קטנות' מבחינת ה'גופן', עד כדי שישנו קושי לקרוא אותם. שבכך יש לראות הטעייה של הלקוח. לבין המושג 'אותיות קטנות' - שכל הנכתב קריא ונגיש, אלא שבשל אורך מסמך פרטי ההתקשרות, לא טרח החותם לקרוא. ועל כגון דא, אין לו להלין אלא על עצמו.

לסיום נעמוד על כך, שיש להנהיג מסחר הגון וישר, וליידע כל לקוח החותם על חוזה בתנאים העיקריים המהותיים של העיסקה או ביטולה, ואין להתחבא תחת מסווה הניירות והשורות הארוכות, ולחייב את החותם בחיובים שלא סוכם ודובר עליהם מתחילה באופן ברור. ואין לסמוך על כך שהדברים כתובים מפורשות בחוזה. וכבר אמרה התורה: 'לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך'. והדברים מסורים ללב, אם הליך העיסקה וההתנהלות היתה ישרה וגלויה, או שנעשה נסיון להעלים פרטים מהלקוח, ולמשוך אותו לחתום על התחייבויות שאינם מודע אליהם.


למעבר לשיעור לחץ כאן

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il