<span class='rotateText'><span class='colordLetters'>פ</span><span class='colordLetters'>ו</span><span class='colordLetters'>ר</span><span class='colordLetters'>י</span><span class='colordLetters'>ם</span></span>
לדף מיוחד לכבוד פורים

קריאת מגילה בשידור חוזר

העברנו כאן בשידור חי את קריאת המגילה והריקודים מישיבת בית אל, מוזמנים לצפות.

גודל טקסט
קריאת המגילה והריקודים הועברו בשידור חי מישיבת בית אל.
התפילה החלה בריקודים ואח"כ תפילת ערבית וקריאת מגילה.

הבהרה: לא ניתן לצאת ידי חובת קריאת מגילה בשמיעתה בשידור חי או חוזר.
אריה מינקוב.jpeg
צילום: אריה מינקוב