עוז והדרי לבושה

כולם מכירים את ענקית התשלובת שהוא עמד בראשה, מכאן נשאבו כל הכוחות לאוקמי שכינתא מעפרא. לכבודו של הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל.

3 דק' קריאה
Shawn Carpenter

על הרב חיים ישעיהו הדרי עוד ייכתב רבות. אך ביום המר והנמהר הזה, ישלהזכיר את הקונצרן חובק העולם, וענקית התשלובת של מפעל החיים הענק שהוא עמד בראשו.פרס ישראל לרב הדרי הוא אור חדש על ציון. ישיבת הכותל שקמה בהנהגתו אחרי מלחמת ששתהימים, לא הייתה רק מגדלור של תורה, אלא תורה שחזרה לאכסניה שלה ורוממה אותה פיכמה וכמה. תשע עשרה שנות ניתוק מלב החיים הלאומי, שבו אל בין החומות לפעום ולחיותיותר מבראשונה. אין ספק שישיבת הכותל היא "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה".ממנה פינה וממנה יתד לכל הישיבות שקמו בחבלי הארץ המשוחררת שאחרי המלחמה.

את החיים שהוא קיבל ממלך חפץ בחיים, לאחר שנפצע מזריקת רימון ברחובשמואל הנגיד בירושלים תשט"ז, הוא הצליח להזרים למאות ואלפי צעירים וצעירותשהסתופפו בשיעוריו לינוק ממנו תורת חיים. השיעורים של 'שמועות הראי"ה' ואתהנדבכים שהוא הוסיף עליהם, עם הנופך הנלבב של תורת הרב קוק, בנו את חורבות ירושלים.מתיקות של קלא דכינרי בניגוני אמונת הלב והמייתו, משכו אליו אלפים שגדשו אתשיעוריו עד אפס מקום. הוא הצליח לנגן בהם מנגינות חדשות של עקבתא דמשיחא: "שִׁבְתָּם וְקִימָתָם הַבִּיטָה אֲנִימַנְגִּינָתָם" (איכה ג).

"עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד עללשונה" (משלי לא). עוז והדר הם תרתי דסתרי אהדדי. עוז אינו הדר והדר אינועוז. אך הרב הדרי ידע לשיר גם את "הוד והדר לפניו" וגם את "עוזיוזמרת י-ה". שבחו של הקב"ה בפי העמים בכל רחבי תבל הוא: "הוֹד וְהָדָר לְפָנָיו עֹז וְתִפְאֶרֶתבְּמִקְדָּשׁוֹ" (תהילים צו). הדר ועוז מתבטאים גם יחד בפמליא של מעלה.ההדר לא סותר את העוז והעוז לא סותר את ההדר. הרב הדרי ידע לתרגם את זה לשפתהיומיום, ולפזר את זה בכל סביבתו. הייתה בו פיקחות להבין את חזון הגאולה של הרבקוק, ולבנות איתו את המקדש המתנשא מעל ישיבת הכותל.

זקנים וזקנות על משענתם וילדים וילדות משחקים ברחובותיה של ירושלים,היה משא זכריה הנביא, שהרב הדרי נשא על שכמו והחדיר להווייתנו המתחדשת בעיר העתיקה,שהחלה לשקוק חיים. הוא ידע שזהו שלב הכרחי של התגלות אלוקית, לפני הגאולה השלמה.תפילות קבלת שבת בכותל המערבי, היו צניף של קדושה שעטף לא רק את הישיבה, אלא אתירושלים כולה. הוא הזריח אור חדש על ציון ועל ארץ ישראל. "עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִיםוְתִפְאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם" (משלי יז) בתורתו של הרב הדרי, הייתה "הודוהדר לפניו עוז ותפארת במקדשו".

"מִי שָׁמַעכָּזֹאת מִי רָאָה כָּאֵלֶּה הֲיוּחַל אֶרֶץ בְּיוֹם אֶחָד אִם יִוָּלֵד גּוֹיפַּעַם אֶחָת כִּי חָלָה גַּם יָלְדָה צִיּוֹן אֶת בָּנֶיהָ" (ישעיהוסו), היה חזון שהתגשם כשהרב הדרי הוביל אותו בין החומות. תורתם של ר' צדוק הכהןבעל 'פרי צדיק', ור' יהודה לייב בעל ה'שפת אמת', בלולים בתורתו של הרב קוק, חרזוכשרשרת של פניני זוהר בשיעוריו ומאמריו. הוא ידע ליטול את האורות הנשגבים של תחייתהמתים, ולהוריד אותם כטל של תחיה על מאזיניו ותלמידיו.

הוא הצליח להקים דורות חדשים של תלמידים ותלמידות, שהעמידו בתים שלתורת חסד על לשונה. פה של חוכמה עם לשון של תורת חסד, הקים את מלכות דוד הנופלת.מי שמע כזאת מי ראה כאלה לפני חמישים שנה? החזון של הרב ישעיהו נמשך מחזונו שלישעיהו הנביא, במילותיו הנאדרות של ר' שלמה אלקבץ מתפילת קבלת שבת בכותל המערבי:"התנערי מעפר קומי / לבשי בגדי תפארתך עמי / על יד בן ישי בית הלחמי / קרבהאל נפשי גאלה". בגדי התפארת של ירושלים בפי הרב הדרי, היו 'הוד והדר לפניועוז ותפארת במקדשו'.

שיעוריו ותורתו של הרב, לחמו באויבים של מלחמת יום הכיפורים ומלחמתשלום הגליל. תלמידיו ושיעוריו הלמו ברשעים הקמים עלינו לכלותנו, והקימו בתים שלשמחת חתן וכלה: "והיו למשיסה שוסייך / ורחקו כל מבלעייך / ישיש עלייך אלוקייך/ כמשוש חתן על כלה". הרב שהזרים חיים על כל סביביו, החיה אותנו, והפיח בנוחיים חדשים להחיות את ילדינו ותלמידינו. העוז הלאומי עם ההדר הרוחני, לימדו אותנואת הדרך, להוד והדר עם עוז ותפארת. עוז והדר לבושו ושחוק של יום אחרון, ודאי קירבואת הגאולה בצעדי ענק.  

 ישי אביעזר.

 

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il