שיעור כללי בשידור חי

בשעה 12:25 יתקיים שיעורו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד בעניין קידושין בעל כרחו של האיש ובעל כרחה של האישה. אנו נעביר אותו בשידור חי.

מקורות:
קידושין ב: האשה נקנית מדעתה
רשב"א ד"ה האשה נקנית מדעתה.
שו"ע אבהע"ז מב סעיף א ובחלקת מחוקק ובבית שמואל שם.
שו"ע חו"מ רה בסוף הסימן בדברי הרמ"א ובנתיבות שם. 
אבני מילואים מב סק"א.
תשובת חת"ס אבהע"ז סימן קיב.
ב"ב מח. מח: סוגית תליוהו וזבין ותליוהו וקדיש.
רמב"ם אישות פרק ד הלכה א, גירושין  א ב, ב כ.
קצות סימן ט סעיף א. 
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il