איך מחלקים את הכסף בגירושין?

בתיקי גירושין, מלבד ליבת הנושא קרי: תביעת הגירושין , ישנם עניינים נוספים העומדים לפתחו של בית-הדין, עניינים הנוגעים לילדים ולרכוש. איך נוהגים בעניינים אלו?

2 דק' קריאה
חופשיח
בגליון זה נדון בחלוקת רכוש בעת גירושין - עפ"י שורת הדין.

בתיקי גירושין, מלבד ליבת הנושא קרי: תביעת הגירושין (או הבקשה המשותפת להתגרש), ישנם עניינים הכרוכים העומדים לפתחו של בית-הדין. העניינים הכרוכים נוגעים לילדים (מזונות הילדים, משמורתם והסדרי השהות עם ההורה שאינו משמורן) ולרכוש.

עניינים אלה יש והם מוסדרים בהסכם בין הצדדים, ולעתים בית-הדין נדרש ע"י הצדדים לנהל דיונים וליתן פסק דין. לכאורה סוגית חלוקת הרכוש הינה סוגיה ממונית משפטית טהורה. אולם מכיון שהיא צומחת על רקע גירושין ופירוק המשפחה – הדיונים בסוגיה מורכבת זו עלולים להיות טעונים ביותר.

זו הסיבה שבית-הדין לעתים מפריד בין הדבקים, וסידור הגט נעשה בלא זיקה לנושאי הממון העומדים על הפרק, ואלה מוכרעים בנפרד טרום הדיון על הגט, או שמתקיים דיון בחלוקת הרכוש לאחר סידור הגט, אמנם דרך זו אינה "חלקה" מבחינה הלכתית (נושא הקובע ברכה לעצמו), אך יש בה כדי לגרום לצדדים לנהל דיונים שקטים וענייניים יותר בלי התניות בין הגט ובין העברת רכוש כזו או אחרת מצד זה למשנהו.

הטוב היחסי לעת גירושין הוא עריכת הסכם משותף של בני הזוג, הסכם שנותן התייחסויות למכלול העניינים הכרוכים בגירושין. הסכם זה ככל שהוא נערך ע"י אנשי מקצוע יכול לשכך מריבות ולאפשר לצדדים לשקם מחדש את חייהם, בלי להזדקק לדיונים נוספים מיותרים בבית הדין.

בגיליון זה נדון בבני זוג שלא השכילו להגיע לעמק השווה ולהסכמות בנושאים של חלוקת הרכוש והמתנות, וביקשו לדעת כיצד יש לחלק את הדירה שקיבלו ואת כלי הבית שצברו במהלך שנות נישואיהם. לא נדון בגיליון זה בנושא של חלוקת הרכוש על פי הלכת הרכוש וחוק יחסי ממון.

לתוקף ההלכתי של חוקים אלה ראוי לייחד דיון בפני עצמו. נסקור את דין החזרת מתנות בין חברים, ומקרה שלנו זוג, שהריעות ביניהם עלתה על שירטון, אימתי צריכים לפרש שהמתנה תלויה ומותנית ביחסי קירבה ביניהם.

כמו כן נברר מהו המדד לקביעת הבעלות על המתנות הניתנות לאישה בעת הגירושין, בירור זה יעשה על בסיס דין מה ששמין לאלמנה ולגרושה כקיזוז לדמי כתובתה. נבחן גם מה דין מתנות שהבעל קיבל מאשתו ומקרוביה, לרבות דין דירה שקיבל הזוג מהורי האישה ושנרשמה על שם שני בני הזוג. נראה את נקודת החילוק בין דין האישה והאישה במצב של מרידה, והשיטות השונות בדבר.

לקריאת הגליון לחץ כאן

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il