למי שייכות מתנות בר המצווה?

בגליון זה נדון בגדרי הבעלות על מתנות שניתנו לנער בר מצוה, האם הינם שייכות לחתן השמחה, או שמא ההורים זכאים לקבל את המתנות מהאירוע.

2 דק' קריאה
חופשי

שמחות ומתנות עשויות להוביל לשאלות ממוניות ואף למחלוקות בנושא הזכויות עליהם.

 

בגליון זה נדון בגדרי הבעלות על מתנות שניתנו לנער בר מצוה, האם הינם שייכות לחתן השמחה, או שמא ההורים זכאים לקבל את המתנות מהאירוע.


לפנים בישראל היו מקפידים להעניק לחתן בר מצוה דורון ומתנה לרגל הכנסו לעול המצוות ושמחים על עובדת היותו מצווה ועושה. וזכייתו בנשמה עליונה  ועל הצטרפותו והתכללותו עם כל בית ישראל במעלתם ובעבודת ה'. אולם ברבות הימים, המירו את מעלת מתנה זו למתנת השתתפות בשמחתו ביום חגו (ומאפייני התשורות יעיד ע"כ), ויש שאף מכוונים לתת מתנה להורים אם בשל הרצון להשתתף איתם בשמחתם, ואם בכדי לסייע להורים בהוצאות האירוע שאירגנו לרגל המאורע הנעלה. וכאן באנו לידי הספק, למי מיועדת ומי זוכה במתנה שהעניקו לשמחת הבר מצוה.


בגליון זה נדון במתנות ומעטפות שקיבל נער בר המצוה, כשעל חלק מהמעטפות נכתב שם הנער ובפנים היה צ'ק שנכתב לטובת הורי הנער. מאידך, היו מעטפות ששם ההורים התנוסס עליהם, ובתוכם היה פתק ברכה אישי לחתן השמחה בצירוף סכום כסף.


ההורים נגשו לברר, האם ניתן להשתמש בכסף לכיסוי הוצאות הבר מצוה, או שהכסף הינו של הבן.

 

כמו כן, אחת המתנות לא היתה תואמת את הדרך החינוכית שבה הנהיגו בביתם,ורצו לדעת אם יכולים ורשאים ליטלה מהבן.

 

ראשית יהא עלינו לבדוק אם נער הבר מצוה הינו גדול אוקטן, ואף אם הינו גדול יהא עלינו לבחון מה מעמדו הקנייני. 

נסקור את דיני הזכיות של הקטן, את יכולתו הקניינית ומי הבעלים על מציאות שמוצא, ובכך יתאפשר לדון בגדר מתנות שקיבל.

נחלק בין סוגי מתנות ומאפייניהם, ועפ"י זה יקבע שייכותם ומי זוכה בהם. 

נחדד את הגדרת מתנת הבר מצוה, ואם הינה מוגדרת כ'דורון דרשה' וכשכר על דרשתו, וודאי היא תינתן לבן..

 

כמו כן נדון במתנה שניתנה כפיצוי על פגיעה, שהיא וודאי שייכת לבן ולא להוריו. 

 למעבר לגיליון לחצו כאן

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il