הוויכוח הנצחי מגיע לקצו!

החורף בשיאו והשאלה המתמדת כדעת מי לפסוק, המתכסים או המזיעים מגיעה לפתרון בעזרת פסק הדין החדש מהרב מייטליס!

חופשי

שלום וברכה

עימות שחוזר על עצמו כל תקופה, בדרך כללבעונת המעבר כשהמזג אויר ממוצע ורוב הציבור צריך עדיין פתרון לצינון ואוורור המקום,בעוד שחלק מהאוכלוסייה רגישה לכך -

מפתח דיון עם מי הצדק, והאם יש להתחשב ברגישותהסובלים מצינון המקום, והאם יש להגיף חלון חרף האויר הדחוס בחדר.

בגליון זה נדון בוויכוח שהתפתח בבית הכנסתשהגבאי הפעיל מזגן והתקוממו מולו מספר מתפללים שטענו שקירור המקום מסיב להם נזק וחולי.

בכלל שאלתם היה, היכולת לכוף מתפלל לעבורמקום או 'להתלבש' ולהצטייד בלבוש חם בכדי לאפשר את צינון הבית כנסת.

נפרוס בגיליון זה מהם הקריטריונים להכריעבשאלה ציבורית, ונראה שהרוב יכול לכוף דעתו על היתר, פרט למציאות שישנה זכות מובהקתלצד אחד, ואזי אפילו יחיד כופה דעתו עפ"י הצדק על הרוב.

נראה שאין תשובה חד משמעית כוללת לדיוןזה, כיון שהינה תלויה בתנאי המקום והצרכים של הנוכחים במתחם ומידת סבלם מצרכי זולתם.כך שמחוייבים הכל למצוא פתרון ופשרה שתאפשר לכולם להנות ולשהות בבית הכנסת, גם במחירשל וויתור אישי מסויים.

ברם אם לא נמצא כל פתרון, אזי נכריע כיצדעליהם לנהוג.

בשולי הדברים, נברר את חובת הציבור לדאוגלהנגיש לרגישים ולבעלי הצרכים החריגים את המקום בכדי שיוכלו לשהות עם כולם במרחב הציבורי,עד כמה שניתן.

הפסק דין מתפרסם בסיוע אתר 'פסקים'.

בברכת התורה, אבישינתן מייטליס.

לפסק המלא >> https://www.yeshiva.org.il/midrash/40306

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il