הלכות משלוח מנות

למה נותנים משלוח מנות? מי מחוייב במצווה? למי אפשר לתת? מתי מקיימים את המצווה? מה נחשב מנה? ליקוט הלכות משלוח מנות מתוך תשובות רבני האתר.

3 דק' קריאה
ישיבה
לקראת פורים, אנו מביאים את עיקרי הלכות מצוות משלוח מנות, מתוך תשובות רבני האתר בקטגוריה 'משלוח מנות ומתנות לאביונים'.

למה נותנים משלוח מנות?
ראשית כל, מקור המצווה מופיע במגילה עצמה: "וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים" (אסתר ט, כב).
הפוסקים הביאו שני טעמים למצווה: א. כדי להרבות אחווה ורעות בין האנשים, ב. מטרת המצווה לוודא שלכל יהודי יהיה מה לאכול בסעודת הפורים, וכדי שלא לבייש את אלו שחסר להם תיקנו שכולם ישלחו מנות.

הטעם הראשון הוא הטעם העיקרי לפי רוב הפוסקים, ויש לו גם השלכות הלכתיות כפי שיובא בהמשך.

כמה צריך לתת?
מצוות משלוח מנות מתקיימת בנתינה של שתי מנות לאדם אחד.
גם נשים מחוייבות בקיום המצווה, וזוג נשוי יכול לתת משלוח אחד המכיל ארבע מנות - שתיים בשביל הבעל, ושתיים בשביל האשה, ועדיף לומר במפורש שיש כאן שתי מנות מהאיש ושתי מנות מהאשה.
הפוסקים נחלקו האם ניתן לצאת ידי חובת במשלוח מנות משותף על ידי כמה אנשים, כשאין לכל אחד מהשותפים שיעור של שתי מנות.

למי אפשר לתת?
גבר לא ייתן לאשה או להפך, אלא גבר לגבר ואשה לאשה. משפחה יכולה לתת למשפחה.
אדם הגר בבית הוריו לא מקיים את המצווה כשהוא נותן להם משלוח מנות, אך אם אינו גר עם ההורים - מקיים את המצווה ואף חשוב יותר לשלוח אליהם מאשר לחברים.

כמובן, רבני האתר ציינו שאין שום חובה להחזיר משלוח מנות לכל מי שנתן, וניתן להרבות במשלוחים אם הדבר נובע מתוך יכולת כלכלית ורצון להרבות באחווה, אך לא מתוך לחצים חברתיים.
אפשר לתת משלוח מנות לאדם בשנת אבל על הוריו, אם נגמרו שלושים ימי האבלות, אך אין לתת לו מיני מתיקה אלא דברי מאפה, בשר וכדו'. במידה שהבעל או אשה אבלים - ניתן לכתחילה לתת לבן הזוג.
גם האבל עצמו צריך לקיים את המצווה, אך גם הוא לא ישלח מיני מתיקה אלא דברי מאפה וכדו'.

מתי מקיימים את המצווה?
אין לתת משלוח מנות בליל פורים, אלא דווקא ביום.
אחד הגולשים שאל האם ניתן להביא את המשלוח בלילה ולומר למקבלים שיזכו במשלוח רק למחרת. הרב עזריה אריאל השיב לו שמכיוון שהטעם הוא להרבות אחווה ורעות, עיקר העניין מתקיים בזמן הקבלה, ולכן נראה שאי אפשר לקיים את המצווה באופן הזה.

לכתחילה אין לתת משלוח מנות לפני תפילת שחרית, ורק אם אחר כך לא יתאפשר לקיים את המצווה אפשר.

כיצד מקיימים את המצווה?
אפשר לתת את משלוח המנות באמצעות שליח, אך אין צורך לשלוח דווקא על ידי שליח. מכיוון שעניינו של משלוח המנות הוא להרבות אהבה, צריך שיישמר הקשר וצריך שהמקבלים ידעו מי השולח.
ניתן לשלוח גם באמצעות שליח גוי.
כדי לקיים את המצווה צריך שהמשלוח יגיע ליעדו בפורים, ולכן אם שכנים נסעו ולא נמצאים בביתם - לא יוצאים ידי חובה כשמשאירים להם ליד הדלת, למשל. מכיוון שכך הרב יעקב אריאל השיב שצריך לוודא הגעה של המשלוח, אם יש ספק כלשהו.

הרב יעקב אריאל פסק שכדי לקיים את המצווה צריך שגם השולח וגם המשלח יהיו חייבים בפורים, ולכן לא יוצאים ידי חובה אם בפורים הרגיל נותנים לתושב ירושלים, וכן תושבי ירושלים לא יוצאים ידי חובה אם הם נותנים לאדם שאינו גר שם. כך השיב גם הרב דב ליאור.

מה נחשב מנה?
מנה היא דבר המוכן לאכילה באופן מיידי או כמעט באופן מיידי, וניתן לאכול אותו בסעודת פורים - ורצוי לתת דבר שיאכלו בסעודה. רבני האתר התייחסו לכמה דוגמאות שניתן לתת בתור מנה - גלידה, צנצנת ריבה, אבקת משקה, שקית קוסקוס ועוד.

הרב יעקב אריאל והרב דב ליאור השיבו שגם משקאות - מיץ או יין - נחשבים מנה, אך יש דעות שראוי להחמיר ולא להחשיב משקאות בתור מנה.

מכיוון שצריך לשלוח שתי מנות שונות - גם אם שולחים דבר מאכל גדול לא יוצאים ידי חובה, אלא רק בשליחת שני מאכלים שונים.

צריך לשלוח מנה שמתאימה למעמדם של הנותן והמקבל, ולכן יש הבדל בין משלוח מנות של נער צעיר ובין משלוח מנות של משפחה.

בשנת שמיטה לא יוצאים ידי חובה בפירות שביעית או יין שביעית, אך ניתן להוסיף פירות ויין על גבי שתי המנות הבסיסיות שבהם מקיימים את המצווה.

לשיעור המלא היכנסו:

המתן לטעינת נגן הוידיאונושאים נוספים:
האם בחורי ישיבה יכולים להחליף את הצלחות בחדר האוכל ולקיים בכך את המצווה?
האם ניתן לקנות מוצרים למשלוח מנות מכספי מעשר?
לשמח - גם עם פחות משלוחים
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il