קשיא: יום כיפור הוא רק לבינונים?

מדברי הגמרא עולה שהצדיקים והרשעים נגזרים מיד בראש השנה ויום הכיפורים נועד רק לבינונים, אז כיצד נאמר שכולם נידונים ביום הכיפורים? והתשובות שלכם מהקשיא הקודמת

2 דק' קריאה
חופשי
תקציר הקשיא הקודמת: לפי הרמב"ם ישנם ארבעה שלבי חזרה בתשובה הכוללים: עזיבת החטא, קבלה לעתיד, חרטה וידוי. מנגד, לפי הגמרא נראה שיש שלב נוסף- לשבור את כלי החטא שלא יוכלו להשתמש בו שוב. אז מדוע הרמב"ם לא הזכיר אותו?

תשובה של כפרה ותשובה של טהרה

הרב סולובייצ'יק, בספרו על התשובה (עמוד 21), מקשה גם הוא מדוע הרמב"ם לא הזכיר את שלב התשובה הנוסף, ומתרץ שדברי הגמרא אינם קשורים לחזרה בתשובה רגילה אלא לתשובה של טהרה.

לדבריו, הרמב"ם מדבר על תשובה רגילה (תשובה של כפרה) בה מספיק שהאדם פורש מהחטא ומתחרט עליו, וכך עונש החטא נמחק, אבל בשביל להיטהר מטומאת החטא יש צורך בתשובה מסוג אחר. הגמרא מדברת על תשובה של טהרה בה האדם מוסיף קומה חדשה על תשובתו ופורש לגמרי מכל מה שקשור לחטאו ואף שובר את הכלים שסייעו לו בעבר לחטוא. ממילא, בתהליך התשובה הרגיל אכן יש רק 4 חלקים לתשובה כדברי הרמב"ם, והגמרא דיברה על תהליך תשובה נוסף של טהרה גמורה.

חטא ציבורי וחטא פרטי

הרמב"ן, וכעין זה ענה אלישיב בתגובה, מסביר (סנהדרין כה,ב) שדברי הגמרא על כך שצריך לשבור את כלי החטא מוסבים רק על חטאים הקשורים לציבור. הגמרא מביאה כדוגמא לדרך תשובה זו את המשחק בקוביא והמלווה בריבית, שחטאיהם עלולים לגרום לפגם ציבורי. מנגד, דברי הרמב"ם מוסבים על מקרה רגיל של חזרה בתשובה שאינו קשור לחטאי ציבור, ולכן אינו מזכיר את תוספת הגמרא על שבירת כלי החטא.

והשבוע:

הגמרא בראש השנה (טז,א) מביאה את הדברים המפורסמים של רבי כרוספדאי, המתאר את שלושת הספרים הנפתחים בראש השנה: של רשעים גמורים, של צדיקים גמורים ושל בינונים, כאשר הצדיקים והרשעים נכתבים ונחתמים לאלתר בספר המתאים להם, בעוד הבינונים " תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים. זכו – נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה". 

מדברי רבי כרוספדאי נראה שהצדיקים והרשעים נכתבים ונחתמים כבר בראש השנה, ולמעשה יום הכיפורים נועד רק לבינונים. מנגד, הגמרא קובעת באותו עמוד שכל אדם "נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים", וכן מופיע בתפילת ראש השנה " בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון" אז כיצד אומר רבי כרוספדאי שרק הבינונים נידונים ביום הכיפורים?

מוזמנים להחכים אותנו בתשובות שלכם בתגובות

לתשובה ולקשיא הבאה


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il