ללמוד את הפרשה עם הגמרא

במהלך לימוד סוגיות הגמרא השונות אנו מתייחסים רבות למקורות בתנ"ך. לרוב, עקב התמקדות בנושאים שבסוגיה, איננו שמים לב שביאורה חושף בפנינו ביאור מקורי ומופלא לתנ"ך.

2 דק' קריאה
חופשי
פרשני המקרא, כדוגמת רש"י, מציינים לעיתים שמקור פירושיהם הוא בגמרא, אולם על פי רוב ביאורי ותובנות הגמרא הקשורים לפסוקי התורה נשארו מנת חלקם של לומדי הגמרא.

אף שסדר הדברים הוא: "משה קִבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" (מסכת אבות א, א), כלומר המקור הוא התורה וממנה נובעת הגמרא, על פי רוב אין קשר בין לימוד התורה לבין הגמרא אלא בסדר הפוך, מתוך לימוד הגמרא אנו מופנים לתנ"ך. 

הספר השני בסדרת ספרי "הפרשה והגמרא" יוצא  לאור בימים אילו, לאחר הצלחתו הרבה של הספר הראשון לחומש בראשית,  והוא ממשיך להביא בצורה בהירה את לשון ביאורי הגמרא מתוך עיון בפרשת השבוע וכולל בתוכו אף את דעת השולחן ערוך, הרמב"ם וספר החינוך בסוגיות הגמרא אשר פסוקי הפרשה מופיעים בהן. 

כאמור מטרת הספר היא ללמוד את החומש שהוא התורה שבכתב עם הגמרא שהנה התורה שבע"פ, והלומד מהספר יכול להבין ולהחכים גם ללא ידע מוקדם שכן המחבר מסביר כל סוגיה בצורה ברורה ומופלאה שאינה מתפשרת על הבנת הסוגייה.

ספר שמות עוסק בסוגיות יסוד עליהן מושתת קיומנו כעם ה', כגון מתן תורה, זכותנו על ארץ ישראל, בית המקדש ותורת הקרבנות, וכהנה וכהנה. מצד שני הוא מהווה גם בסיס לסוגיות הלכתיות רבות, ולמצוות עליהן אנו מצווים בכל יום ויום כמו הלכות שבת, כשרות, שלום בית, שמירת הלשון ועוד. סוגיות אלה ועוד רבות אחרות מופיעות בדברי חכמינו בגמרא, והן מוסברות בספר בצורה ברורה המתאימה לכל לומד אך אינה מתפשרת על הבנת הסוגיה.

במסכת קידושין דף מ עמוד ב נאמר: "וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד. נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. נענה ר"ע [רבי עקיבא] ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה". מכיוון שרבים מהליקוטים והביאורים המובאים הם חלק מדיון הלכתי בגמרא, הוסיף מחבר הספר אסי ברק, את הסעיף "פנינים מן ההלכה" לביאורים, ובו מקורות הלכתיים נבחרים (שולחן ערוך, רמב"ם, ספר מצוות גדול ועוד). 

במהדורה זו נוספו שיפורים רבים שיעשירו את חווית הלמידה וכוללים הסבר הקשר בין הפרשה להפטרה, ניקוד מילים בארמית והסברן וכן נוספו מפתחות עניינים ואיורים בתלת מימד.

החיבור זכה להסכמתם, ברכתם ועידודם של רבנים רבים ביניהם  הרה"ג יצחק דוד גרוסמן שליט"א, הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, הרה"ג רבי בן ציון קוק שליט"א ועוד.
 הספר מהווה הזדמנות ייחודית להיחשף אל מגוון סוגיות בגמרא ובהלכה מתוך עיון בפרשת השבוע, ויהי רצון שע"י לימוד זה יתקיים "תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה".


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il