שיעור כללי לפתיחת זמן קיץ

ביום שלישי שידרנו את שיחת הפתיחה לזמן קיץ ולמסכת נדרים, שמסר מו"ר הרב זלמן מלמד.

גודל טקסט
תמונה לכתבה של השיעור הכללי.jpeg
צילום: ישיבה